Архіви

 • Танатологія
  № 11 (4) (2020)

 • Голокост і місто: простори вбивства – простори руйнації
  № 9 (2) (2020)

  Спеціальне число журналу присвячене дослідженню проблематики Голокосту в методологічній рамці міських студій. В поле зору дослідників потрапили не лише особливості перебігу Голокосту в містах, а й той вплив, який ця трагедія мала на трансформацію тканини міст. 

 • Bessarabskyi Market. Kyiv. 2016.

  № 7. Спеціальне число "Їжа та місто"
  № 7 (2019)

  Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. Спеціальний випуск «Їжа та місто» (7). – 137 с.

 • Фото макету 4-ох кварталів на київському Подолі. Архів Юрія Шалацького. Деталі в статті Олександра Анісімова.

  № 6 (2019)

  Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2019, 6 (1). – 165 с.

 • Рахунок за електрику на ім'я Педагогічного музею. Лютий 1918. ЦДАВО України. Ф.1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 59

  Спеціальна тема: Революція та місто
  № 5 (2018)

  Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2018. № 2 (5). – 251 с.

   

   
 • Малюнок-схема головної вулиці м. Лубни. 1758 р. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 1. Спр. 1818.

  Спеціальна тема: Ранньомодерне місто
  № 4 (2018)

  Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2018. № 1 (4). – 189 с.
 • Музей суднобудування у Миколаєві

  Спеціальна тема: Музеї в міському просторі
  № 3 (2017)

  Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2017. - № 2 (3). 
 • Спеціальний випуск. Тараненко С.П. Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток.
  2017

  Журнал «Місто: історія, культура, суспільство» продовжує практику перевидання в електронному вигляді монографій, які присвячені проблемам урбаністики. Цього разу це книжка Сергія Тараненка «Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток», видання друге, доповнене.

 • СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КИЇВСЬКОМУ ГОСТИНОМУ ДВОРІ
  2017

  Журнал «Місто: історія, культура, суспільство» починає практику перевидання в електронному вигляді досліджень, які присвячені проблемам урбаністики. Цього разу це колективна монографія "Археологічні дослідження київського Гостиного двору. Видання друге доповнене. – К., 2017. – 121 с."

 • № 1 (2016)

  Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, редкол.: Мирослав Борисенко гол. ред., Тетяна Водотика шеф-редакторка. – Київ, 2016. – №1. – 242 с.