Процедура рецензування

Усі наукові статті, які потрапляють до часопису та претендують на публікацію проходять обов’язкову процедуру рецензування. Ця процедура проводиться за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм’я рецензента, рецензенту – iм’я автора.

Рецензування проходить наступним чином

  1. Статті приймаються в електронному вигляді на адресу часопису editorial.mics@gmail.com. Після отримання статті аналізуються її зовнішні атрибути (оформлення, контактні дані, відповідність стандартам за вимогами часопису) та відповідність заявленого тексту до тематики часопису. У листі відповіді редакція повідомляє автору про отримання тексту та прийняття на рецензування.
  2.  Відбувається пошук рецензента для заявленої статті. Увага звертається на фахівців, що мають беззаперечні досягнення у тематиці, яка представлена у тексті статті, та не мають підстав мати сумніви в їх академічній доброчесності. В залежності від тексту та теми на одну статтю може бути запрошено декілька рецензентів, але щонайменше двоє.
  3. Текст статті готується до рецензування. З тексту видаляються будь які згадки про автора аби повністю зберегти анонімність. Разом з текстом статті надсилається «бланк рецензента». В ньому після проведення рецензування повинні бути вказані результати процедури. Вказуються згода або/незгода рецензента стосовно наукової цінності та готовності до публікації, вказуються помилки, зауваження та потреба у доопрацюванні тексту.
  4. Час на проведення рецензування встановлюється індивідуально, з огляду на обсяг та тему заявленого тексту. Праця рецензента є абсолютно вільною від тиску та впливу з боку редакції. Рецензент докладно аналізує текст статті на ознаки плагіату, наявність наукового апарату та новизни дослідження. У випадку проблемних моментів коментує текст та вказує на шляхи виправлення цієї проблеми.
  5. Після проведення рецензування його результаті повідомляються автору. У випадку зауважень та рекомендацій стосовно доопрацювання автор статті має право відмовитись від них. Автоматично ця стаття відхиляється та не друкується у часописі як така, що не пройшла процедуру рецензування. Автор має право висловити свої побажання та можливі коментарі стосовно рекомендацій за результатами рецензування. Ці матеріали передаються рецензенту виключно редакцією часопису, з повним збереженням анонімності. Можлива наукова дискусія між автором та рецензентом відбувається лише через редакцію часопису. У випадку некоректної поведінки автора редакція часопису має право відмовити досліднику у публікації статті.
  6. Після процедури рецензування анонімними рецензентами, виправлений текст статті надходить до членів редколегії. Вони за бажанням висловлюють свої зауваження. Автор може їх відхилити, але тоді текст відхиляється також
  7. Остаточне рішення про публікацію статті приймається після схвалення тексту редакційною колегією.
  8. Після виходу чергового номеру часопису редакція повідомляє автору про вихід його статті та надсилає лінк для ознайомлення з повним змістом журналу.

Викладений вище порядок дій є базовим для функціонування роботи часопису та не може бути проігнорованим під час процесу прийняття статей. Усі форс-мажорні обставини, які імовірно можуть виникнути під час рецензування статті, обговорюються у рамках консультацій та переговорів між автором та редакцією часопису.