Номер 6

Фото макету 4-ох кварталів на київському Подолі. Архів Юрія Шалацького. Деталі в статті Олександра Анісімова.

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2019, 6 (1). – 165 с.

В шостому номері немає спеціальної теми. Водночас часопис продовжує репрезентувати сучасні дослідження урбаністичної тематики. Ми шукаємо нових авторів, редакторів, та нові формати роботи. Запрошуємо ознайомитись!

Від редакції

Урбаністичні есеї

Олександр Анісімов. Розуміти постмодернізм: північні квартали Подолу
Тіна Полек. Село і місто: академічне, адміністративне та соціальне конструювання культурних кордонів

Джерела до історії міст: публікація та критика

Мар’яна Долинська. Початки просторової локації Львова в останній третині ХІІІ століття
Соломія Гребеняк, Галина Шепель, Марʼяна Долинська. Привілей короля Казимира ІІІ від 22 серпня 1352 р. Історико-філологічна перспектива: історичне тло, структура документа, переклад, коментарі
Євгенія Шишкіна, Ярослав Мотенко. Приватні паперові гроші в українських містах доби революції 1917–1921 рр.: джерелознавча критика за зовнішніми ознаками

Ранньомодерне місто

Тетяна Гошко. Питання обороноздатності і безпеки руських міст на сеймах Речі Посполитої в XV – першій половині XVII ст.
Ірина Папа. “En by i Rusland”: уявлення данських мандрівників про
ранньомодерну Росію (за матеріалами подорожнього щоденника Юста Юля 1709–1711 рр.)

Місто в добу модернізаційних перетворень

Віра Трач. “Для культури в напрямку гігієни”: громадське здоров’я та “виставковий комплекс” у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Сучасні трансформації міст

Леонід Савченко, Марія Тахтаулова. Базові характеристики комплексного історичного дослідження топоніміки українського міста (на прикладі Харкова)

Огляди. Рецензії. Хроніка

Павло Кравчук. Нові візії в історії архітектури Катеринославщини
В
олодимир Шевченко. Степан Шах. Львів – місто моєї молодости.
Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія. – Львів:
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010.

Володимир Шевченко. Вебер Юліус, Російська окупація Чернівців. – Чернівці, Книги-XXI, 2016.
Тіна Полек. “Центр прикладної антропології”: інсайдерська точка зору, культурний контекст і стратегії порозуміння
Тіна Полек. Свідки індустріального проекту: міста і люди Донбасу
(огляд дослідження “Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу”. Львів, 2018)

Володимир Петровський. Гон М. RÓWNE: обриси зниклого міста /
Рівне: Волинські обереги, 2018

Алла Петренко-Лисак. Хочеш бути щасливим у місті – еволюціонуй і вмій насолоджуватись життям

Дивитись повний текст