Номер 4

Малюнок-схема головної вулиці м. Лубни. 1758 р. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 1. Спр. 1818.

Від мегапоселень Трипілля до універмагів у радянських містах 1920-30-х років – запрошуємо до ознайомлення зі статтями 4 номера. Спеціальна тема також присутня – ранньомодерне місто.

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2017. № 2 (4). – 189 с.

Від редакції 

Археологія міста

Low-density Urbanism. What is it? An Interview with Bisserka Gaydarska and John Chapman (Durham University, Department of Archaeology, Durham, UK) 

Danielewski Marcin. Gords and cities in Poland in the 13th century in the context of the then settlement changes 

Ранньомодерне місто

Гошко Тетяна. Уявлення про дитинство у кодексах міського права в Речі Посполитій XVI – початку XVII ст. 

Сердюк Ігор. «Для проискания себѣ к житие мѣста пришел в город»: дитина і наймитування в міському суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. 

Коваленко Оксана. Антропонімія ремісників Переяслава 60-х років XVIII ст. 

Сокирко Олексій. Міста, фортеці, гарнізони. Фортифікаційно-оборонні стратегії в Козацькому Гетьманаті доби “мілітарної революції” 

Модернізаційні процеси в містах: імперський та радянський дискурси

Самчук Тарас. Помешкання та побутові умови життя студентів Університету св. Володимира (1834–1863 рр.) 

Трач Віра. Гігієнічні часописи та формування дискурсу громадського здоров’я у Львові на початку ХХ століття 

Скубій Ірина. Універмаг як простір міського споживання в 1920–1930-ті роки в Радянській Україні 

Огляди. Рецензії. Хроніка

Соболєва Олена. Міське повсякдення в умовах військового часу. (Рецензія на монографію Оксани Овсіюк “Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр.”. Київ: “Дуліби”, 2017 р.) 

Хартмонд Мирослава. Огляд виставки «ПАДІННЯ: Революція – Пропаганда – Повалення ідолів» 

Оногда Олена. Огляд Міжнародної літньої школи ЮНЕСКО «Менеджмент та захист історичних міст», 28.08-2.09.2017, Люблін, Польща

Локтіонова Дінара. Друга німецько-українська конференція з міського розвитку «Міста, комфортні для життя» 

Завантажити номер повністю