Номер 2

Пам'ятник Миколі Щорсу в риштуванні. Бульвар Шевченка, Київ. Жовтень 2016 р.

Шановні колеги! Запрошуємо до ознайомлення з другим номером МІКС

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2017. – № 1 (2). – 253 с.

Титул

Зміст

Від редакції

Археологія міста

Вадим Лукьянченко. Городни – оборонные стены Киева IX-XIII вв. Талус

Сергій Тараненко, Сергій Горбаненко і т.д. Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р. 

Місто та імперська модернізація

Боженко Анастасія. Купецтво vs дворянство: еліта м. Харкова у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

Stephen Velychenko. Ukrainians and cities 1861–1917. Not so rural and not so russified

Екологія міста

Наталія Барановська, Юкико Миягоши. Города и их жители после радиационной аварии (на примере Киева и Фукусимы) 

Музей та місто
Олена Зайченко. Гейміфікація музейного простору в аспекті типології поведінки музейного відвідувача 

Декомунізація та місто

Інтерв’ю з Володимиром В’ятровичем

Ігор Старенький, Ярина Зайшлюк. Комунізація та декомунізація топонімії Кам’янця-Подільського 

Сергій Водотика, Людмила Савенок. Міський простір, декомунізація і проблеми історичної пам’яті 

Максим Майоров, Богдан Короленко, Ігор Каретніков. Декомунізація назв населених пунктів та районів України: підстави, процес, підсумки 

Марина Тахтаулова. Харківська топоніміка: етапи декомунізації

Світлана Шліпченко. DeCom Job: Кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста

Сергій Гуменний. Вплив радянізації та декомунізації на архітектурне обличчя міст і містечок Тернопільської області (на прикладі м. Тернопіль, м. Заліщики та смт. Скала-Подільська) у 1939 – на початку ХХІ ст.

Тетяна Кароєва. З досвіду робочої групи щодо «декомунізації» публічного міського простору Вінниці: погляд історика

З історії однієї дискусії. Олександр Чорний. Декомунізація, Єлисаветград та загроза національній безпеці

Огляди. Рецензії. Хроніка
Олександр Охріменко. Огляд та рейтинги наукових журналів з урбаністики
Марина Гримич. Київ у дискурсі антропології простору

Тіна Полек. «Усна історія в епоху змін» – виклики академічності та публічності

Мирослав Борисенко. Роман Любавський. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років. – Харків: Раритети України, 2016. – 225с.

Тетяна Водотика. Акупунктура міста / Жайме Лернер; пер. з порт. Катерини Скальської. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с.

 

 

Завантажити весь номер