Про журнал

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до співпраці з електронним часописом

 

Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society

Журнал має за мету розвиток міських студій, інституціоналізацію цієї царини в Україні та створення мережі дослідників міста. Ми також прагнемо сприяти діалогу між численними ініціативами з розвитку міського простору, що виникли та плідно працюють в Україні в останні роки, та академічним середовищем дослідників. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій і вітає дослідження авторів, що працюють у всіх галузях гуманітаристики.

Головні завдання журналу:

 • створення платформи для вивчення та обговорення тем міської історії, культурного та суспільного життя міст;
 • активізація та інституалізація досліджень з урбаністичної тематики;
 • розширення читацької аудиторії та бази авторів за рахунок е-формату. В майбутньому – можливо урізноманітнення форматів роботи відео-лекторій, е-конференції тощо). Редакція журналу відкрита для різноманітних форм співробітництва.

На сторінках часопису публікуватимуться результати наукових досліджень з історії міст, проблем розвитку міської культури, феномену міста в світовому історичному процесі. Вітаються як тексти з історії комунального господарства та міського фольклору, так і гендерні студії, розвідки з екологічної історії міст, історії емоцій, соціальних прошарків, економіки. В цьому напрямку будемо керуватися принципом не звуження, а розширення рамок міських студій.

Робота редакційної колегії заснована на таких принципах.

 • Усі надіслані авторами тексти будуть проходити відбір редакторами на відповідність тематиці. До друку приймаються статті у формі завершеного наукового дослідження, які оприлюднюються вперше.
 • Часопис буде функціонувати за принципами double blind peer review. Після редакторського відбору текст передається на зовнішне анонімне рецензування автор не знатиме імені рецензента, рецензент – автора). До оцінювання статей буде залучено широке коло фахівців з відповідної проблематики. Висновок рецензентів має вирішальне значення в прийнятті рішення про публікацію. Про результати рецензування автору буде повідомлено окремо.
 • Редакційна колегія залишає за собою право надсилати тексти авторам на доопрацювання.
 • У випадку повторної публікації тексту про це буде зазначено наприклад;у випадку перекладних статей).
 • Тексти, в яких буде виявлено плагіат, до публікації не допускаються.
 • Редакція залишає за собою право не пояснювати причин відхилення тексту.
 • Автори відповідальні за коректне та достовірне подання джерел у списку літератури. Список літератури, що містить не достовірні з помилками) джерела, може бути причиною відхилення публікації, або відправлення на доопрацювання.
 • Публікація в журналі є безкоштовною і редакція в жодному разі не керується мотивами отримання комерційної вигоди.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік.

 

ISSN: 2616-4280
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-4280