№ 5 (2018): Спеціальна тема: Революція та місто

Рахунок за електрику на ім'я Педагогічного музею. Лютий 1918. ЦДАВО України. Ф.1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 59
Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2018. № 2 (5). – 251 с.

 

 
Опубліковано: 2018-11-08

Весь випуск

Революція 1917-1921 років у місті