№ 4 (2017): Спеціальна тема: Ранньомодерне місто

Малюнок-схема головної вулиці м. Лубни. 1758 р. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 1. Спр. 1818.
Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2017. № 2 (4). – 189 с.
Опубліковано: 2018-11-07

Весь випуск