Інформація для авторів

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал.

Орієнтовні напрямки часопису:

 1. Теоретичні та методологічні підходи в дослідження міста
 2. Місто і село – взаємодія та співіснування
 3. Економічна історія міста
 4. Соціальний простір і практики у містах
 5. Міське громадянство та влада у місті
 6. Ментальні образи та карти міст, символічна географія міст
 7. Матеріальний простір міста. Міська історія та культурна спадщина
 8. Структури міського повсякдення
 9. Антропологія та етнографія міста
 10. Матеріали круглих столів та публічних дискусій
 11. Публікації джерел
 12. Рецензії, огляди, анонси
 13. Археологія міста

Вимоги до оформлення

Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Ілюстрації, таблиці, графіки надсилаються окремими файлом. До статті обов'язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, афіліація, місто, e-mail, ORCID, назва публікації, анотація (2000-2500 тисячі знаків), ключові слова (3-7 слів).

Ілюстрації, таблиці та інші додаткові матеріали надсилаються окремими файлами з переліком на підтекстівками.

Посилання автоматичні підрядкові, оформлюються згідно стандарту АРА. Статті також мають містити REFERENCES - список літератури транслітерований латинським алфавітом.

Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

 

Усі статті, що надійдуть на адресу редакції (editorial.mics@gmail.com), будуть проходити зовнішнє незалежне анонімне рецензування за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм’я рецензента, рецензенту – iм’я автора.

Статті приймаються англійською, польською, російською, українською та іншими мовами.

Рецензування проходить наступним чином

 1. Статті приймаються в електронному вигляді на адресу часопису editorial.mics@gmail.com. Після отримання статті аналізуються її зовнішні атрибути (оформлення, контактні дані, відповідність стандартам за вимогами часопису) та відповідність заявленого тексту до тематики часопису. У листі відповіді редакція повідомляє автору про отримання тексту та прийняття на рецензування.
 2.  Відбувається пошук рецензента для заявленої статті. Увага звертається на фахівців, що мають беззаперечні досягнення у тематиці, яка представлена у тексті статті, та не мають підстав мати сумніви в їх академічній доброчесності. В залежності від тексту та теми на одну статтю може бути запрошено декілька рецензентів, але щонайменше двоє.
 3. Текст статті готується до рецензування. З тексту видаляються будь які згадки про автора аби повністю зберегти анонімність. Разом з текстом статті надсилається «бланк рецензента». В ньому після проведення рецензування повинні бути вказані результати процедури. Вказуються згода або/незгода рецензента стосовно наукової цінності та готовності до публікації, вказуються помилки, зауваження та потреба у доопрацюванні тексту.
 4. Час на проведення рецензування встановлюється індивідуально, з огляду на обсяг та тему заявленого тексту. Праця рецензента є абсолютно вільною від тиску та впливу з боку редакції. Рецензент докладно аналізує текст статті на ознаки плагіату, наявність наукового апарату та новизни дослідження. У випадку проблемних моментів коментує текст та вказує на шляхи виправлення цієї проблеми.
 5. Після проведення рецензування його результаті повідомляються автору. У випадку зауважень та рекомендацій стосовно доопрацювання автор статті має право відмовитись від них. Автоматично ця стаття відхиляється та не друкується у часописі як така, що не пройшла процедуру рецензування. Автор має право висловити свої побажання та можливі коментарі стосовно рекомендацій за результатами рецензування. Ці матеріали передаються рецензенту виключно редакцією часопису, з повним збереженням анонімності. Можлива наукова дискусія між автором та рецензентом відбувається лише через редакцію часопису. У випадку некоректної поведінки автора редакція часопису має право відмовити досліднику у публікації статті.
 6. Після процедури рецензування анонімними рецензентами, виправлений текст статті надходить до членів редколегії. Вони за бажанням висловлюють свої зауваження. Автор може їх відхилити, але тоді текст відхиляється також
 7. Остаточне рішення про публікацію статті приймається після схвалення тексту редакційною колегією.
 8. Після виходу чергового номеру часопису редакція повідомляє автору про вихід його статті та надсилає лінк для ознайомлення з повним змістом журналу.

Викладений вище порядок дій є базовим для функціонування роботи часопису та не може бути проігнорованим під час процесу прийняття статей. Усі форс-мажорні обставини, які імовірно можуть виникнути під час рецензування статті, обговорюються у рамках консультацій та переговорів між автором та редакцією часопису.