http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/issue/feed City History, Culture, Society 2020-02-02T21:55:38+02:00 Tetiana Vodotyka editorial.mics@gmail.com Open Journal Systems <p>Журнал має за мету розвиток міських студій, інституціоналізацію цієї царини в Україні та створення мережі дослідників міста. Ми також прагнемо сприяти діалогу між численними ініціативами з розвитку міського простору, що виникли та плідно працюють в Україні в останні роки, та академічним середовищем дослідників. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій і вітає дослідження авторів, що працюють у всіх галузях гуманітаристики.</p> <p>Усі статті, що надійдуть на адресу редакції, будуть проходити зовнішнє незалежне анонімне рецензування. Автори мають бути готові враховувати зауваження рецензентів і редакторів. Текст статті може проходити кілька етапів редагування. Критеріями для відбору статей для публікації є наукова якість, відповідність тематичному напряму журналу та позитивні оцінки анонімних рецензентів. Рецензування здійснюється за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм’я рецензента, рецензенту – iм’я автора.</p> <p>Статті приймаються англійською, польською, українською та іншими мовами.</p> <p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Місто&nbsp;</em>планує друкувати рецензії та огляди найважливіших книжкових і журнальних видань;що виходять у царині урбаністичних студій. Журнал також планує публікації джерел;з особливою увагою до інтелектуальної історії розвитку досліджень міст зокрема;інтерв’ю із дослідниками;спогади про наукове середовище та розвиток урбаністики). Текст джерела має супроводжуватися передмовою та коментарями.</p> <p>Періодичність виходу журналу – двічі на рік.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ISSN: 2616-4280<br>Linking ISSN (ISSN-L): 2616-4280</p> http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/113 АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КИЇВСЬКОМУ ГОСТИНОМУ ДВОРІ 2020-02-02T21:55:38+02:00 Марина Сергєєва tvodotyka@gmail.com Всеволод Івакін tvodotyka@gmail.com Сергій Тараненко taransun@ukr.net Дмитро Бібіков tvodotyka@gmail.com Іван Зоценко tvodotyka@gmail.com <p>У колективній монографії представлені результати археологічного дослідження території київського Гостиного двору в 2013 р. Зафіксовані культурні нашарування коливаються у межах XII–XIX ст. Широкий хронологічний діапазон дозволяє прослідкувати територію найдавнішої площі Подолу та прослідкувати генезис змін у планувальній структурі району від давньоруського часу до нового. Особливий інтерес представляють залишки дерев’яних конструкцій торгових рядів XVIII–XIX ст. Описи археологічних об’єктів та артефактів підкріпленні додатковими вузькопрофільними аналізами.<br>Книга пропонується археологам, історикам, студентам вищих навчальних закладів та усім, кого цікавить медієвістична археологія та історія м. Києва.</p> 2020-02-02T21:55:03+02:00 Авторське право (c) 2017 Марина Сергєєва, Всеволод Івакін, Сергій Тараненко, Дмитро Бібіков, Іван Зоценко