Гошко, Т. «ПИТАННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ Й БЕЗПЕКИ РУСЬКИХ МІСТ НА СЕЙМАХ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В XV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.». City History, Culture, Society, вип. 6, Квітень 2019, с. 67-82, doi:10.15407/mics2019.06.067.