Гошко, Т. «УЯВЛЕННЯ ПРО ДИТИНСТВО У КОДЕКСАХ МІСЬКОГО ПРАВА В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТ.». City History, Culture, Society, вип. 4, Листопад 2018, с. 37-56, doi:10.15407/mics2019.04.037.