Заяць, А. «ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛУЦЬКОГО ВІЙТІВСТВА У XV – П. П. XVII СТ.: Автовиклад доповіді, зробленої 8 лютого 2016 року на засіданні історико- урбаністичного семінару в Українському католицькому університеті». City History, Culture, Society, вип. 1, Жовтень 2017, с. 236-9, http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/15.