Константінова V. «“НАЦІОНАЛЬНІ ІСТОРІЇ” ПОЛІЕТНІЧНИХ МІСТ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ФРОНТИРУ ІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ». City History, Culture, Society, вип. 1, Жовтень 2017, с. 207-18, doi:10.15407/mics2016.01.207.