[1]
O. Kovalenko, “ANTROPONYMICS OF PEREYASLAV CRAFTSMEN IN THE 1760s”, Misto: istor. kult. susp., no. 4, pp. 78–88, Nov. 2018.