[1]
Boldyriev О., “KYIV ADDRESSES OF VOLODYMYR PRAVDYCH-NEMINSKI”, Misto: istor. kult. susp., no. 1(12), pp. 41–60, Apr. 2021.