[1]
O. Kovalenko, “FAMILY BOROKHOVYCHY’S NECROPOLIS IN THE LYUTENKY (HADYACH REGIMENT)”, Misto: istor. kult. susp., no. 11 (4), pp. 183–207, Feb. 2021.