Гошко, Т. (2019) «ПИТАННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ Й БЕЗПЕКИ РУСЬКИХ МІСТ НА СЕЙМАХ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В XV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.», City History, Culture, Society, (6), с. 67-82. doi: 10.15407/mics2019.06.067.