Боженко, А. і Чорний, Д. (2018) ««МОВА/‘МОВИ» МІСТА ТА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХАРКОВА (КІНЕЦЬ ХVIII – ПОЧАТОК ХХ ст.)’», City History, Culture, Society, (5), с. 231–234. доступний у: http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/78 (дата звернення: 8 Грудень 2021).