Куліков, В. (2018) «НЕФОРМАЛЬНІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ – НА ПОЧ. ХХ ст.», City History, Culture, Society, (5), с. 84-98. doi: 10.15407/mics2019.05.084.