Заяць A. (2018) «ЛЕНТВІЙТИ У МІСТАХ ВОЛИНІ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. СКЛАД, ПЕРСОНАЛІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ», City History, Culture, Society, (5), с. 59–69. doi: 10.15407/mics2019.05.059.