Коваленко, О. (2018) «АНТРОПОНІМІЯ РЕМІСНИКІВ ПЕРЕЯСЛАВА 60-Х РОКІВ XVIII СТ.», City History, Culture, Society, (4), с. 78-88. doi: 10.15407/mics2019.04.078.