Гошко, Т. (2018) «УЯВЛЕННЯ ПРО ДИТИНСТВО У КОДЕКСАХ МІСЬКОГО ПРАВА В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТ.», City History, Culture, Society, (4), с. 37-56. doi: 10.15407/mics2019.04.037.