Махота, О. (2021) «ДАВНЬОРУСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ У ПОХОВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ XVII–XIX ст. НЕКРОПОЛЯ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2018–2019 рр.)», City History, Culture, Society, (11 (4), с. 116-129. doi: 10.15407/mics2020.11.116.