Заяць, А. (2017) «ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛУЦЬКОГО ВІЙТІВСТВА У XV – П. П. XVII СТ.: Автовиклад доповіді, зробленої 8 лютого 2016 року на засіданні історико- урбаністичного семінару в Українському католицькому університеті», City History, Culture, Society, (1), с. 236–239. доступний у: http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/15 (дата звернення: 29 Листопад 2021).