Константінова V. (2017) «“НАЦІОНАЛЬНІ ІСТОРІЇ” ПОЛІЕТНІЧНИХ МІСТ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ФРОНТИРУ ІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ», City History, Culture, Society, (1), с. 207–218. doi: 10.15407/mics2016.01.207.