Гошко, Т. (2019). ПИТАННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ Й БЕЗПЕКИ РУСЬКИХ МІСТ НА СЕЙМАХ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В XV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. City History, Culture, Society, (6), 67-82. https://doi.org/10.15407/mics2019.06.067