Куліков, В. (2018). НЕФОРМАЛЬНІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ – НА ПОЧ. ХХ ст. City History, Culture, Society, (5), 84-98. https://doi.org/10.15407/mics2019.05.084