Заяць A. (2018). ЛЕНТВІЙТИ У МІСТАХ ВОЛИНІ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. СКЛАД, ПЕРСОНАЛІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ. City History, Culture, Society, (5), 59–69. https://doi.org/10.15407/mics2019.05.059