Гошко, Т. (2018). УЯВЛЕННЯ ПРО ДИТИНСТВО У КОДЕКСАХ МІСЬКОГО ПРАВА В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТ. City History, Culture, Society, (4), 37-56. https://doi.org/10.15407/mics2019.04.037