Hul’, O. (2023). RESEARCH ON THE HISTORY OF THE URBAN ELITE OF PRZEMYŚL. Grin-Piszczek, E. Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku. Przemyśl, 2019. City: History, Culture, Society, (14), 250–255. Retrieved from http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/229