Ластовський, В. (2021). «КОЗАЦЬКІ НЕКРОПОЛІ» СТАРОЇ ЧЕРКАЩИНИ ТА ЇХ МІФОЛОГІЗАЦІЯ. City History, Culture, Society, (11 (4), 303-313. https://doi.org/10.15407/mics2020.11.303