Заяць, А. (2017). ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛУЦЬКОГО ВІЙТІВСТВА У XV – П. П. XVII СТ.: Автовиклад доповіді, зробленої 8 лютого 2016 року на засіданні історико- урбаністичного семінару в Українському католицькому університеті. City History, Culture, Society, (1), 236–239. вилучено із http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/15