Константінова V. (2017). “НАЦІОНАЛЬНІ ІСТОРІЇ” ПОЛІЕТНІЧНИХ МІСТ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ФРОНТИРУ ІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ. City History, Culture, Society, (1), 207–218. https://doi.org/10.15407/mics2016.01.207