Левус, Н. (2019). ХАРЧУВАННЯ КОМІСІЇ ГРАНИЦЬ У ЛЬВОВІ (1578, 1579, 1581) НА ПРИКЛАДІ ДЖЕРЕЛА – ТРЬОХ ФРАГМЕНТІВ ІЗ КНИГ ВИДАТКІВ МІСЬКОЇ КАСИ. ПЕРЕКЛАД. КОМЕНТАРІ. City History, Culture, Society, (7), 9-20. https://doi.org/10.15407/10.15407/mics2019.07.009