(1)
Hul’, O. RESEARCH ON THE HISTORY OF THE URBAN ELITE OF PRZEMYŚL. Grin-Piszczek, E. Elita władzy Miasta Przemyśla Od XIV Do początku XVII Wieku. Przemyśl, 2019. Misto: istor. kult. susp. 2023, 250-255.