[1]
Заяць, А. 2017. ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛУЦЬКОГО ВІЙТІВСТВА У XV – П. П. XVII СТ.: Автовиклад доповіді, зробленої 8 лютого 2016 року на засіданні історико- урбаністичного семінару в Українському католицькому університеті. City History, Culture, Society. 1 (Жов 2017), 236–239.