SACRED AREAS OF SOUTHEAST OF KYIV-PODIL (XI–XIII CENTURIES)

Authors

  • Mykhailo Sahaidak Director of the "Center of Kyiv Archeology" Institute of Archeology NASU
  • Vsevolod Ivakin Anstitute of Archeaology NASU
  • Serhiy Taranenko National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve
  • Дмитро Пефтіць Kyiv History Museum

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2016.01.106

Keywords:

Old Rus, Kyiv Podil, funeral rites, accompanying equipment, stratigraphy

Abstract

The article is devoted to sacred areas located in the south-eastern part of Old-Rus Podil district. This area has remained poorly investigated for a long time compared to other areas of this OldKyiv region. Archaeological researches of period 2007–2015 greatly expanded our understanding of the south-eastern part of old Podil. In this paper, we tried to reconstruct the sacred loci of this territory.
In the tenth century, Kyiv consisted of a populated town – a large coastal area – Podil and of small sacral-administrative part – Detinets on Zamkova Hill and the necropolis on the Old Kyiv Hill. Due to active development of a new city in the days of the reign of Vladimir son of Svyatoslav and his son Yaroslav the Wise, inhabitants of Podil, now Christians, have had to look for another place to bury their dead. They were forced to look for areas in the territory without mass urban development.
Henceforth cemeteries are beginning to play a significant role in shaping the structure of the medieval town of Kyiv-Podil. Several cemeteries were located at the extreme points of the settlement area, which, due to waterlogging and flood threats were unsuitable for life. It was proposed to use the term to define such cemeteries in the structure of ancient Podil – “outlying cemeteries”. Three of these cemeteries and one single burial excavated in the south-eastern part of ancient Podil. Cemeteries found on the Naberezhno-
Khreschatytska, 1-а str. and Naberezhno-Khreschatytska, 9 str. belong to the earliest Podol burial grounds, their active functioning on the XI century.
The cemetery opened in 2015 at the Postal Square and burial of women (Petra Sagaydachnogo str., 6-в ) belong to another chronological period. They date back to the XII – the first half of the XIII century. Recent studies have shown that a sufficiently large area in the south-eastern outskirts of Old-Rus Podil were unsuitable for settlement and so they are often used for a cemetery.

References

Golubeva, L. A. (1949). Kievskiy nekropol. MIA, 11, 104-118.

Hupalo, K. M., i Tolochko, P. P. (1975). Davnokyivskyi Podil u svitli novykh arkheolohichnykh doslidzhen. V Starodavnii Kyiv. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Hupalo, K. Mivakin, H. i Sahaidak, M. (1979). Doslidzhennia Kyivskoho Podolu (1974–1975 rr.). V Arkheolohiia Kyieva. Doslidzhennia i materialy. Zbirnyk naukovykh prats (ss. 41-42). Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Ioannisyan, O. (1996). Derevyannye khramy domongolskoy Rusi. V Uspenskaya tserkov v Kondopoge (ss. 41-46). Kondopoga - Saint-Peterburg, Rossiya.

Ivakin, V. H. (2012) Arkheolohichna karta pokhovalnykh pamiatok davnoruskoho Podolu Kyieva. Drevnosty 2012. Kharkovskyi ystoryko-arkheolohycheskyi ezhehodnyk, (11). 188-197.

Ivakin, V. H. (2014). Zhinoche pokhovannia z rozkopok Kyivskoho Podolu. Sivershchyna v istorii Ukrainy, (7), 64-67.

Ivakin, V. H. (2015). Mohylnyky davnoruskoho Kyievopodolu: osoblyvosti evoliutsii ta osnovni etapy funktsionuvannia. Sivershchyna v istorii Ukrainy, (8), 71-77.

Ivakin, V. H. i Taranenko, S. P. (2010). Davnoruski mohylnyky Podolu v planuvalnii strukturi. Bolkhovitinivskyi shchorichnyk 2009 (ss. 251-259). Kyiv, Ukraina: NKPIKZ.

Ivakin, V.H. (2008). Dereviana kultova sporuda ta mohylnyk davnoruskoho chasu na kyivskomu Podoli. Chernihivski starozhytnosti, (I, ss.229-233). Chernihiv: Ukraina: Chernihivski oberehy.

Karger, M. K. (1958). Drevniy Kiev. (T. 1). Moskva-Leningrad, SSSR: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.

Kolchin, B. A., Khoroshev, A. S., i Yanin, V. L. (1981). Usadba novgorodskogo khudozhnika ХІІ v. Moskva, SSSR: Nauka.

Kozak, O. D. (2010). Kyiany kniazhoi doby. Kyiv, Ukraina: Akademperiodyka.

Kozak, O., i Ivakin, V. (2012). Mohylnyky kyivskoho Podolu ХI–ХIII st. za danymy paleoantropolohichnykh doslidzhen. Funeralia Lednickie. Spotkanie 14, ss.457-469. Poznan, Poland.

Lavrentevskaya letopis (1926-1928/2001). V Polnoe sobranie russkikh letopisey, (T.1). Moskva, Rossiya: Yazyki russkoy kultury.

Sahaidak, M. A. (1991). Davnokyivskyi Podil. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Sahaidak, M. (2001). Aktualni pytannia zarodzhennia ta formuvannia rannoho Kyieva. Mahisterium, (6), 6-18.

Sahaidak, M. A., Serhieieva, M. S., Peftits, D. M., i Hrechko, D. V. (2008). Zvit Tsentru arkheolohii Kyieva IA NANU pro arkheolohichni doslidzhennia u Kyievi po vul. Naberezhno-Khreshchatytska, 9 u 2008 r. Naukovyi arkhiv IA NANU. 2008/1.

Sagaidak, M., & Ivakin, V. (2014). Z problematyki stref sakralnych Podolu Kijowskiego. Funeralia Lednickie. Spotkanie, 16, 236.

Taranenko, S. (2016). Planuvalna struktura davnoruskoho Podolu Kyieva: formuvannia ta rozvytok. Varshava, Polsha.

Tolochko, P. P. (1970). Istorychna topohrafiia starodavnoho Kyieva. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Tomenchuk, B. (2005). Oleshkivska rotonda. Arkheolohiia derevianykh khramiv Halytskoi zemli ХII–ХIII st. Ivano-Frankivsk, Ukraina: Hostynets.

Tomenchuk, B. P. (1996) Arkheolohiia derevianykh khramiv Halytskoho kniazivstva. Halytsko-bukovynskyi khronohraf, (1), 7-21.

Zotsenko, V. (2003). Skandinavskie drevnosti i topografiya Kieva “druzhinnogo perioda”. Ruthenica, ІІ, 26-52.

Zotsenko, V., Taranenko, S. (2009). Vidkryttia derevianoho khramu ХII st. na kyivskomu Podoli. V Fortetsia. Zbirnyk zapovidnyka “Tustan” na poshanu Mykhaila Rozhka (ss. 302-332). Lviv, Ukraina

Published

2017-10-11

How to Cite

Sahaidak, M., Ivakin, V., Taranenko, S., & Пефтіць, Д. (2017). SACRED AREAS OF SOUTHEAST OF KYIV-PODIL (XI–XIII CENTURIES). City History, Culture, Society, (1), 106–128. https://doi.org/10.15407/mics2016.01.106

Issue

Section

Urban Archaeology