SHAKH, S. (2010). LʹVIV – MISTO MOYEYI MOLODOSTY. TSISARSʹKO-KOROLIVSʹKA AKADEMICHNA HIMNAZIYA. LʹVIV: VYDAVNYTSTVO NATSIONALʹNOHO UNIVERSYTETU «LʹVIVSʹKA POLITEKHNIKA»

Authors

  • Volodymyr Shevchenko Kyiv National Taras Shevchenko University

Abstract

SHAKH, S. (2010). LʹVIV – MISTO MOYEYI MOLODOSTY. TSISARSʹKO-KOROLIVSʹKA AKADEMICHNA HIMNAZIYA. LʹVIV: VYDAVNYTSTVO NATSIONALʹNOHO UNIVERSYTETU «LʹVIVSʹKA POLITEKHNIKA». REVIEW

Published

2019-04-10

How to Cite

Shevchenko В. (2019). SHAKH, S. (2010). LʹVIV – MISTO MOYEYI MOLODOSTY. TSISARSʹKO-KOROLIVSʹKA AKADEMICHNA HIMNAZIYA. LʹVIV: VYDAVNYTSTVO NATSIONALʹNOHO UNIVERSYTETU «LʹVIVSʹKA POLITEKHNIKA». City History, Culture, Society, (6), 147–148. Retrieved from http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/91

Issue

Section

Reviews and Сhronicle