THE ISSUES OF THE DEFENCE AND SECURITY OF RUTHENIAN CITIES IN THE SEJMS OF THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH IN THE 15TH – FIRST HALF OF THE 17TH CENTURY

Authors

  • Tetiana Hoshko Ukrainian Catholic University

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2019.06.067

Keywords:

city defence, city walls, munition, taxes, libertation, pospolite ruszenie, Sejm, Sejm constitution, border towns

Abstract

The difficult international situation and the constant threat of war forced the king and nobility to pay special attention to the issues of state defence. The problem was often discussed at the Sejm sessions, including the question of the defence and order in the cities. Private and small towns, too, were not deprived of attention. Not only townspeople but also representatives of the nobility, first of all, starosta or vice-starosta were often made responsible for strengthening the defence capability of cities. The Sejms considered the building and strengthening of city walls, measures that would prevent their destruction, and providing cities with all necessary to counter hostile attacks. The Sejm constitutions not only exempted cities from some taxes so that the funds were used to strengthen the city walls but also protected them from the possible lawlessness of the nobility. The Sejms also prescribed the duties of the cities in the event of war and their involvement in the pospolite ruszenie. True, despite the difficult international situation, most of the Sejms’ resolutions were only addressed to individual cities. In practice, the issues of development and strengthening of cities did not rise in the Sejms systematically.

References

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie (1909). T. XX: Lauda Sejmikowe. T. 1: Lauda Wiszeńskie 1572–1648 r. Lwów: Ksiegarnia Sefartha i Czajkowskiego.

Bilushchak, T. (2013). Zbroia serednovichnoho Lvova (za aktovymy dzherelamy). Viiskovo-naukovyi visnyk, (19), 4–5.

Bilushchak, T. (2016). Rol dokumentiv v informatsiinii komunikatsii miskoi vlady u pytanniakh rozbudovy ta nalahodzhennia oborony mista Lvova u pershii polovyni XVII st. (na prykladi arkhivnykh dzherel TsDIA Ukrainy u m. Lvovi). EMINAK, 2 (1), 11–13.

Danevych, O. (2003). Protestantske pytannia na elektsiinomu seimi u Varshavi 1632 r. Naukovi zapysky NaUKMA. Humanitarni nauky, 22 (1), 164–170.

Florya B. (2005) Polsko-litovskaya interventsiya v Rossii i russkoe obshchestvo. Moskva, Rossiya: Indrik.

Geremek, B. (1970). O grupach marhinalnych w mieście średniowiecznym. Kwartalnik Historyczny, LXXVII, (3), 545–546.

Gierowski, J.A. (1982). Historia Polski 1505–1764. Warszawa, Polska: PWN.

Groicki, B. (1954). Artykuły prawa majdeburskiego, które zowią Speculum Saxonum z łacińskiego jȩzyka na polski przełożone i znowu drukowane roku pańskiego 1629). Warsawa, Polska.

Hahn, K. (1928). Pospolite ruszenie wedle uchwał sejmikowych ruskich od XVI do XVIII wieku. Lwów: Pierwszej Związkowej Drukarni.

Horn, M. (1976). Mniszech Stanisław Bonifacy h. wł (ok. 1580-1644). У Polski Słownik Biograficzny (486-487), T. XXI/3, zeszyt 90. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, Polska: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Hrushevskyi, M. (1994). Istoriia Ukrainy-Rusy. T. V. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Hurzhii, O. (2012). Statsiia. V Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. 9. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Jaworski, F. (1912). Królowie Polscy we Lwowie. Lwów: Wydawnictwo Towarzystwa Miłośnikόw Przeszłości Lwowa.

Łoziński, W. (1892). Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt.

Lypa, K. (2016). Teoriia arkhitektury i mistyka viiny. Kyiv, Ukraina: Laurus.

Mykhed, O. (2005). Dva tvory, predstavleni na zakhyst pravoslavnykh na seimakh 1632–1633 rr.: osnovni idei ta problematyka. U Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku: Zbiór studiów. Lublin, Polska: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Prochaska, A. (1892). Konfederacja 1464 roku. Kwartalnik Historyczny, (VI), 728–780.

Prochaska, A. (1919). Lwów a szlachta. Lwów.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1902). T. XV. Cz. II. Warszawa: Sklad Glowny w Ksiegarni Gebethnera i Wolffa.

Szczerbik, Z. (2002). Sejm koronacyjny Władysława IV w roku 1633 w zamku na Wawelu. Chronologia i miejsce obrad. Studia Waweliana, (9/10), 208.

Tomkiewicz, W. (1971). Dzieje obwarowań miejskich Lwowa. Kwartаlnik architektury i urbanistyki. T. 16, z. 2–3 (ss. 93-138). Warszawa, Polska.

Volumina Legum (1859). T. І, II, ІІІ, V. Petersburg: Ohryzko Jozafat.

Vuitsyk, V. (1994). Fortyfikatory Lvova. Visnyk instytutu ‟Ukrzakhidproektrestavratsiiaˮ, (2), 18–23.

Zashkilniak, L. i Krykun, M. (2002). Istoriia Polshchi: vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv. Lviv, Ukraina: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka.

Zazuliak, Yu. (2000). Lvivska konfederantsiia 1464 r.: sproba prozopohrafichnoho doslidzhennia yii uchasnykiv. ZNTSh, (CCXV), 396–415.

Zhukovskyi, A. (1969). Petro Mohyla y pytannia yednosty tserkov. Paryzh, Frantsiia: P.I.U.F.

Zimorovych, B. (2002). Potriinyi Lviv: Leopolis Triplex. Lviv, Ukraina: Tsentr Yevropy.

Zubrytskyi, D. (2002). Khronika mista Lvova. Lviv, Ukraina: Tsentr Yevropy.

Nahaievskyi, I. (1961). Obiednannia Tserkvy y ideia patriarkhatu v Kyievi. Toronto, Kanada: Dobra knyzhka.

Orikhovskyi-Roksolan, S. (1988). Napuchennia korolevi polskomu Sygizmundu Avgustu Stanislava Orikhovskoho-Roksolana V Ukrainska literatura XIV-XVI st. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Orikhovskyi-Roksolan, S. (1988). Pro turetsku zahrozu slovo druhe (do polskoho korolia Sygizmunda). V Ukrainska literatura XIV-XVI st. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Sas, P. (2011). Khotynska viina 1621 roku. Kyiv, Ukraina: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

Sulyma Kaminskyi, A. (2011). Istoriia Rechi Pospolytoi yak istoriia bahatokh narodiv, 1505–1795. Hromadiany, yikhnia derzhava, suspilstvo, kultura. Kyiv, Ukraina: Nash chas.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv (dali – TsDIAUL), f. 52, op. 2, spr. 716.

TsDIAUL, f. 55, op. 1, spr. 86.

TsDIAUL, f. 132. op. 1, spr. 32.

TsDIAUL, f. 132, op. 1, spr. 39.

TsDIAUL, f. 132, op. 1, spr. 42.

TsDIAUL, f. 132, op. 1, spr. 208.

Chubarian O. (Red.) (2007). Narysy istorii Rosii. Kyiv, Ukraina: Nika-Tsentr.

Shelomentsev-Terskyi, C. i Bilushchak, T. (2013). Stan oboronozdatnosti Lvovа u svitli arkhivnykh dokumentiv korolivskoi kantseliarii seredyny XIV - seredyny XVII st. Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, (21), 143.

Published

2019-04-10

How to Cite

Hoshko, T. (2019). THE ISSUES OF THE DEFENCE AND SECURITY OF RUTHENIAN CITIES IN THE SEJMS OF THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH IN THE 15TH – FIRST HALF OF THE 17TH CENTURY. City History, Culture, Society, (6), 67–82. https://doi.org/10.15407/mics2019.06.067

Issue

Section

Early Modern City