BLOODY “ALMAZ”: DE/CONSTRUCTION OF ONE REVOLUTION MYTH IN ODESA

Authors

  • Taras Vintskovskyi Odesa I. I. Mechnikov National University

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2019.05.113

Keywords:

revolution, UPR, Оdesa, the Bolsheviks, «red» terror, cruiser «Almaz», city counsil, Odesa Ukrainian City Council

Abstract

In Soviet historical science during 1960s-1980s a traditional stereotype of perception of the cruiser “Almaz” as “Southern Aurora” was formed, which had to symbolize similar tendencies of the revolutionary progress in 1917- 1918 in Baltic and the Black Sea Fleets. The role of the steamship crew in events of the Russian and the Ukrainian revolutions in a limited period of time is analyzed in the article.

In January 1918, the Bolshevist armed insurrection took place in Odesa, active participation in the preparation of which was played by the part of sailors and officers of the cruiser “Almaz”. During the existence of the Odesa Soviet republic, new authorities used the practice of the “red” terror, the symbol of which was “Almaz”. As the result of the detention and physical liquidation of people of various categories on the cruiser and at moorings of other warships, thus spreading a variety of rumours, authorities of local self-government attempted to take control of the situation in order to make facts of self-trial impossible. But judicial and investigational institutions were able to investigate the circumstances of the detention of prisoners and their subsequent fate fully only after the restoration of the Ukrainian National Republic governance in Odesa. Their conclusions dispel the heroic image of the cruiser created by Soviet historiography.

References

Achkanov, G. (1927). Ot Fevralya k Oktyabryu. U Oktyabr na Odeshine. Sb. statey i vospominaniy k 10-letiyu Oktyabrya. Odesa, SSSR.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti, f. 4, op. 4, spr. 135.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti, f. p-13, op. 2, spr. 118.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti, f. p-13, op. 3, spr. 330.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti, f. p-13, op. 3, spr. 7.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti, f. p-13, op. 3, spr. 8.

Faytelberg-Blank, V. i Savchenko, V. (2008). Odessa v epokhu voyn i revolyutsіy. 1914-1920. Odessa, Ukraina: Izd-vo “Optimum”.

Grazhdanskaya voyna v Rossii: Chernomorskiy flot (2002). Moskva, Rossiya: OOO “Izdatelstvo AST”.

Hryshko, H. (1930). 1917 rik v Odesi (Spomyny z chasiv vyzvolnykh zmahan). Rozbudova natsii. Ch. 11-12, 7-8, 11-12.

Hrytsenko, I. V. (2015). Ukrainskyi derzhavnyi flot v 1917-1919 rr.: istoriia yoho stanovlennia, viiskovo-politychnoi borotby ta zanepadu. Kyiv, Ukraina: Vydavets Oleh Filiuk.

Konovalov, V. (1963). Podvig “Almaza”. Odessa, SSSR: Odesskoe knizhnoe izdatelstvo.

Konovalov, V. (1989). Podvig “Almaza”: dokumentalnaya povest (2-e izd.). Odessa, SSSR: Mayak.

Mysechko, A. I. (2006). Do istorii ukrainskoho kozatstva v Odesi v period diialnosti Tsentralnoi Rady (berezen 1917 – kviten 1918 rr.). U Zapysky istorychnoho fakultetu. Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova. Vyp. 17 (cc. 191-196). Odesa: Astroprynt.

Odesskie novosti (1918, Aprel 13).

Odesskie novosti (1918, Fevral 15).

Odesskie novosti (1918, Fevral 21).

Odesskie novosti (1918, Mart 15).

Odesskie novosti (1918, Mart 16).

Odesskie novosti (1918, Mart 17).

Odesskie novosti (1918, Mart 19, 20, 21).

Odesskie novosti (1918, Mart 22).

Odesskie novosti (1918, Mart 23, 24).

Odesskie novosti (1918, Mart 3).

Odesskie novosti (1918, Mart 30).

Odesskie novosti (1918, Yanvar 21).

Odesskie novosti (1918, Yanvar 30).

Omelianovych-Pavlenko, M. (2002). Spohady ukrainskoho komandarma. Kyiv, Ukraina: Planeta liudei.

Poplavskyi, O. O. (2012). Represii i teror yak osnova bilshovytskoi vlady v novostvorenykh radianskykh respublikakh Pivdnia Ukrainy na pochatku 1918 r. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, (ХХХIII), 80-86.

Pylyshenko, V. (1977). Chornomortsi v Ukrainskii revoliutsii. U Almanakh Ukrainskoho narodnoho soiuzu na 1977 rik. Richnyk 67. Dzhersi Siti – Niu-York, NY: Vydavnytstvo “Svoboda”.

Rodnaya strana (1918, Aprel 2, 7).

Rodnaya strana (1918, Mart 21).

Rodnaya strana (1918, Mart 27).

Rodnaya strana (1918, Yanvar 20).

Shklyaev, I. N. (2002). Istoriya Odesskoy GUBChK. 1917- 1922 gg. Odessa, Ukraina: Studіya “Negotsіant”.

Shklyaev, I. N. (2004). Odessa v smutnoe vremya. Odessa, Ukraina: Studiya “Negotsіant”.

Shyshko, O. H. (2011). “Odeska radianska respublika”: polityka teroru. U Intelihentsiia i vlada. Hromadsko-politychnyi naukovyi zbirnyk. Seriia: Istoriia. Vyp. 22 (ss. 168-178). Odesa, Ukraina: Astroprynt.

Shyshko, O. H. (2012). Dyktatura Muraviova v Odesi. U Intelihentsiia i vlada. Hromadsko-politychnyi naukovyi zbirnyk. Seriia: Istoriia. Vyp. 24 (ss. 218-229). Odesa, Ukraina: Astroprynt.

TsDAVO Ukrainy, f. 1705, op. 1, spr. 6, ark. 28.

Vedomosti Odesskogo gradonachalstva (1918, Mart 28).

Vilne zhyttia (1918, Berezen 31).

Vilne zhyttia (1918, Kviten 12).

Vilne zhyttia (1918, Kviten 13).

Yuzhnaya mysl (1918, Mart 20).

Yuzhnaya mysl (1918, Mart 23).

Zahoruiko, V. (1962, Lystopad 11). Pivdenna “Avrora”. Chornomorska komuna.

Published

2018-11-08

How to Cite

Vintskovskyi, T. (2018). BLOODY “ALMAZ”: DE/CONSTRUCTION OF ONE REVOLUTION MYTH IN ODESA. City History, Culture, Society, (5), 113–128. https://doi.org/10.15407/mics2019.05.113

Issue

Section

Revolution 1917-1921 in the City