ПОЗАЧЕРГОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 1908 р: ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ МИКОЛИ ГАНКЕВИЧА ТА ІСТОРІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РУХУ У ЛЬВОВІ

  • Андрій Заярнюк Університет Вінніпега
Ключові слова: Микола Ганкевич, Габсургська імперія, Галичина, парламентські вибори 1908 року

Анотація

У статті докладно розглянуто постать Миколи Ганкевича в контексті позачергових парламентських виборах 1908 року у Галичині. Розкрито особливості виборчої системи Габсбурзької імперії, представлено кар- тину політичної боротьби на початку ХХ століття, а також визна- чено особисту роль Миколи Ганкевича. Проаналізовано його особисті якості, роль та місце у політичній боротьбі тогочасної Галичини, існу- ючі контакти та значення для різноманітних політичних сил. Розкрито особливості проведення виборів на початку ХХ століття у Галичині

Посилання

An Imperial Dynamo? CEH Forum on Pieter Judson’s The Habsburg Empire: A New History ( 2017). Central European History, 50, (2), 236-259. DOI: https://doi.org/10.1017/S0008938917000310

Arkusha, O. (1996) Halytskyi Seim. Vyborchi kampanii 1889 i 1895 rr. Lviv, Ukraina [b.v].

Bartoń i Roszkowski. Spółka antysemicka (1908). Głos, (205), 3.

Binder, H. (2005). Galizien in Wien: Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Ubergang zur Massenpolitik (Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 29). Wien, Österreich: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Chornovol, I. (2010). 199 deputativ Halytskoho seimu. Lviv, Ukraina: Triada.

Hankiewicz a zamach na Potockiego (1908). Głos, (204), 1-2.

Hankiewicz kandydatem stolicy! (1908). Głos, (193), 1.

Jobst, K. S.(1996) Zwischen Nationalismus und Internationalismus: die polnische und ukrainische Sozialdemokratie in Galizien von 1890 bis 1914. Ein Beitrag zur Nationalitätfrage im Habsburgreich. In dem Hamburger Veröffentlichungen zur Geschichte Mittel- und Osteuropas. Bd.2 (ss. 165-175). Hamburg, Deutschland: Dölling und Galitz.

Judson, P. M. (2016). The Habsburg Empire: A New History. Cambridge, MA: Belknap Press. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674969346

Kandydatury poselskie (1907, Maj 16). Gazeta Lwowska, (112), 2.

Lozynskyi, R (2005) Etnichnyi sklad naselennia Lvova (u konteksti suspilnoho rozvytku Halychyny. Lviv, Ukraina: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka.

Mikołaj Hankiewicz przed wyborcami (1908). Głos, (198), 2.

Moraczewski, J. (1931). Wspomnienia – rękopis. Archiwum Moraczewskiego, Z.II, cz. III, t. II-III (ss.248-250).

“My tu ne pryishly na smikh”: uchast skhidnohalytskykh selian u seimovykh vyborakh ta zasidanniakh u Lvovi (60-i roky XIX st.) (2002). U K. Karolczak (Red.) Lwów: miasto –społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. Т.4 (ss. 165-186). Kraków, Polska: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Najdus, W. (1983). Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska, 1890-1919. Warszawa, Polska: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ostatnie zgromadzeinie Roszkowskiego (1908). Głos, (206), 3-4.

Strelbytska, C. (2015). Hromadsko-politychna ta naukovo-publitsystychna diialnist Mykoly Hankevycha (1867-1931). (Dysertatsiia na zdobuttia stupenia kandydata istorychnykh nauk). Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka MON Ukrainy. Ternopil, Ukraina.

Temnytskyi, B. (1931, Serpen 12). Pamiaty Mykoly Hankevycha (Zamist posmertnoi zghadky). Dilo, (179), 3.

Tomczyk, R. (2007) Radykałowie i socjaldemokraci. Miejsce i rola lewicy w ukrainńskim obozie narodowym w Galicji 1890-1914. Szczecin, Polska: Zapol.

Tow. Hankiewicz przed wyborcami żydowskimi (1908). Głos, (203), 2.

Towarzysze! Wyborcy I okręgu lwowskiego! (1908). Głos, (192), 1.

Vybory u Lvovi (1907, Traven 18). Dilo, 2.

Wybory w I-ym okręgu (1908). Głos, (192), 1.

Z mowy towarzysza Mikołaja Hankiewicza (1908). Głos, (204), 3.

Zniesienie wyorku w sprawie Siczyńskiego (1908). Głos, (203), 4.

Опубліковано
2018-11-08
Як цитувати
Заярнюк, А. (2018). ПОЗАЧЕРГОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 1908 р: ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ МИКОЛИ ГАНКЕВИЧА ТА ІСТОРІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РУХУ У ЛЬВОВІ. City History, Culture, Society, (5), 73-83. https://doi.org/10.15407/mics2019.05.073
Розділ
Місто та імперська модернізація