ДЕЯКІ НЕВІДОМІ ФАКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ОБОРОННИХ СПОРУД ВЕРХНЬОЇ ЛАВРИ

  • Вадим Лук'янченко Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Ключові слова: Києво-Печерська лавра, монастирські мури

Анотація

Дослідження оборонних споруд Києво-Печерської лаври охоплюють багато важливих аспектів, що вимагають серйозних архітектурних, археологічних та бібліографічних досліджень. Серед них є питання про етапи їх спорудження та будівельну еволюцію. У статті висуваються припущення про початкове функціональне призначення приміщень Південної башти (Годинникової), Онуфріївської башти та башти Івана Кушника не тільки для стрільби з рушниць під час бойових дій, а й для проживання караулу.
Вперше подано реконструкції деяких ділянок монастирських мурів Верхньої Лаври та башти Кушника на початковий будівельний період.

Посилання

Koziuba, V. K. (2012). Davnoruske «stolpye» za istoryko-leksychnymy ta arkheolohichnymy materialamy. Arkheolohiia, (2), 42-50.

Krainia, O. O. (2017). Vplyv militaryzatsii suspilstva na zhyttia Tserkvy v Ukraini (analiz dokumentiv z istorii Kyievo-Pecherskoi lavry 2-yi polovyny XVII-XVIII st.). V Tserkva – nauka - suspilstvo: pytannia vzaiemodii. Materialy Piatnadtsiatoi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (29 travnia – 3 chervnia 2017 r) (ss. 16-25). Kyiv, Ukraina.

Malchenko, O. (2017). Kyivskyi artyleriiskyi arsenal u druhii polovyni XVII st. Kyiv, Ukraina: Akademperiodyka.

Myshanych, O. V. (Vidp. red.) (1989). Litopys ruskyi (L. Ye. Makhnovets, Per. z davnorus.). Kyiv, Ukraina: Dnipro.

Petrov, S. S. (2012). Oboronni sporudy Kyieva Kh-KhIKh st. u konteksti istorii mista i zahalnoho rozvytku viiskovo-fortyfikatsiinoi spravy. Kyiv, Ukraina: Ekspres-Polihraf.

Rappoport, P. A. (1956). Ocherki po istorii Russkogo voennogo zodchestva X-XIII vv. Moskva, SSSR: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.

Sitkarova, O. V. (2005). Arkhitekturnyi ansambl Kyievo-Pecherskoi lavry ta yii istorychnoho otochennia za doby hetmana I. S. Mazepy. Kyiv, Ukraina: Dovira.

Zharikov, N. L. (Gl. red.). Pamyatniki gradostroitelstva i arkhitektury Ukrainskoy SSR: v 4-kh t. T. 1: Kiev, Kievskaya oblast (1983). Kyiv, SRSR: Budіvelnik

Опубліковано
2018-11-08
Як цитувати
Лук’янченко, В. (2018). ДЕЯКІ НЕВІДОМІ ФАКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ОБОРОННИХ СПОРУД ВЕРХНЬОЇ ЛАВРИ. City History, Culture, Society, (5), 9-30. https://doi.org/10.15407/mics2019.05.009
Розділ
Ранньомодерне місто