АКТУАЛІЗАЦІЯ МУЗЕЮ ЯК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ ТА ВІДКРИТОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ (на прикладі Мелітопольського міського краєзнавчого музею)

  • Наталія Іванова Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: музей, культурно-освітній центр, освіта впродовж життя

Анотація

Стаття розкриває шляхи перетворення музею зі сталого місця збереження артефактів культурної спадщини на відкритий та динамічний  ромадський простір соціальної взаємодії на прикладі діяльності Мелітопольського міського краєзнавчого музею за останні 5 років.
Мелітопольський міський краєзнавчий музей – культурно-освітня інституція, яка має 95-річну історію і цікавий досвід сучасної роботи.
Сьогодні музей своє майбутнє вбачає в утриманні балансу між традиційними функціями музейного закладу та передовими атракційними технологіями. Стратегічні завдання колектив музею бачить в пропагуванні таких цінностей як відкритість, динамічність, сучасність через сприйняття музейного простору як території, де історія оживає. В статті висвітлено окремі напрямки та приклади роботи музею в сфері проектної та дослідницької діяльності, організації освітніх програм, запровадження новітніх та оновлення змісту традиційних форм роботи, співпраці з громадськими організаціями на різних рівнях. Серед основних чинників успішної актуалізації музею на прикладі дослідження досвіду Мелітопольського міського краєзнавчого музею за
останні 5 років можна виокремити:
– обрання вірного стратегічного напрямку свого розвитку;
– участь в освітніх заходах з підвищення рівня професіоналізму працівників музею;
– співпраця та обмін досвідом з провідними музейними закладами України і світу;
– активізація участі в проектній діяльності;
– впровадження інноваційних форм та учасницьких практик в свою роботу;
– посилення співпраці з громадськими організаціями та окремими культурно-освітніми ініціативами.
Перспективи подальшого розвитку музею полягають в збереженні внеску попередніх поколінь в культурне надбання України та пошуку можливостей по-новому його використовувати, популяризувати та збагачувати шляхом якомога ширшого залучення громадськості.

 

Опубліковано
2017-10-30
Як цитувати
Іванова, Н. (2017). АКТУАЛІЗАЦІЯ МУЗЕЮ ЯК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ ТА ВІДКРИТОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ (на прикладі Мелітопольського міського краєзнавчого музею). City History, Culture, Society, (3), 123-135. https://doi.org/10.15407/mics2019.03.123