THE EXPANSION OF THE UNIVERSITY SPACE IN KYIV (the history of the first facilities of the university of st. Volodymyr)

Authors

  • Taras Samchuk Kyiv National Taras Shevchenko University

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2019.03.039

Keywords:

university space, urban space, Kyiv, University of st. Volodymyr

Abstract

The history of the first facilities of st. Vladimir University and its situation in the city in 1830-40s were not in the centre of special research before. That’s why the first period of the university existing can’t be fully described. For this reason, the aim of the study is to highlight the history of the first leased buildings of st. Vladimir University in the context of the formation of university space.

The term “university space” will be applied to describe all the facilities of the university. This multi-concept will be specifically used to research the university’s physical space (the area of university buildings). This article is a part of series of articles dedicated to the early stage of existence of the university in Kyiv.

This series of articles is the first attempt to describe university space in Kyiv by locating university facilities in the city space. This is the first step of reconstructing of the university life in Kyiv and studying out what features of university and city communication were in that time. The last stage of university space expansion during the first period of its existence was highlighted in the article. Particular attention was paid to the details of buildings construction. Information about the owners of facilities was also given in the article. Places of the situation of university facilities in the city space of Kyiv were highlighted in this research. The main attention was paid to the details of the buildings of students’ hospital, university’s church, house of poor students, units of the botanical garden and medical faculty facilities. A lot of archived and cartographical sources were used for this purpose. The unknown archived documents were used in the article. The study analyzed details of lease contracts of employment of homes for St. Vladimir University. The article indicates which collections and departments were located in each of the leased buildings.

The main conclusions show that university covered big yards not only buildings. The facilities of the university were located next to the administrative centre of the city close to the most prestigious district of Kyiv ‒ Lypky, and Pechersk. St. Vladimir University started to expand very quickly, that’s why a lot of new facilities were leased during the first period of its history. The University expanded not only into the city’s physical space but also become very influent in creating of Kyiv cultural space.

References

Andreev, A. Yu. і Posokhov, S. I. (Red.) (2012). Universitet v Rossiyskoy imperii XVIII − pervoy poloviny XIX veka. Moskva, Rossiya: ROSSPEP.

Derzhavnyi arkhiv m. Kyieva (dali – DAK), f. 16, op. 371, spr. 17.

DAK, f. 16, op. 377, spr. 11.

DAK, f. 16, op. 465, spr. 28.

DAK, f. 16, op. 465, spr. 49.

DAK, f. 16, op. 465, spr. 53.

DAK, f. 16, op. 465, spr. 57.

DAK, f. 16, op. 465, spr. 59.

DAK, f. 16, op. 469, spr. 572.

Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti (DAKO), f. 1542, op. 1, spr. 259.

Ernst, F. (1930). Kyiv. Providnyk. Kyiv, SRSR: Derzhtrest “K-D”: 2-ha Druk.

Gerbel Vasiliy Vasilevich (1916). Russkiy biograficheskiy slovar. T. 5 (ss. 483-484). Moskva, Rossiyskaya imperiya: Tip. G. Lissnera i D. Sovko.

Ikonnikov, V. S. (1904). Kiev v 1654-1855 godakh: istoricheskiy ocherk. Kiev, Rossiyskaya imperiya: Tipografiya Imperatorskogo Untversiteta sv. Vladimira.

Kalnitskiy, M. (2014). Gimnazii i gimnazisty. Kiev, Ukraina: Sidorenko V. B.

Kapustian, V.V. (Vidp. red.) (1989). Botanichnyi sad im. akad. O.V. Fomina Kyivskoho derzhavnoho universytetu. Kyiv: Vyshcha shk., Vyd-vo pry Kyiv. un-ti.

Kapustian, V.V. (Red.). (2009). Botanichnyi sad imeni akademika O.V. Fomina, 1839-2009: putivnyk-dovidnyk. Kyiv, Ukraina: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”.

Kovalynskyi, V. V. (2006). Kyivski miniatiury. Knyha persha. Kyiv, Ukraina: Kupola.

Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Viddil kartohrafii (NBUV VK), № 22284.

NBUV VK, № 22289.

NBUV VK, № 22339.

NBUV IR, f. 28, № 861.

NBUV IR., f. 28, № 858.

Samchuk, T. (2016). Formuvannia universytetskoho prostoru v Kyievi (do istorii pershykh budynkiv Universytetu sviatoho Volodymyra) Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Istoriia. 4 (131), 69-75.

Samchuk, T. (2016). Stanovlennia universytetskoho prostoru v Kyievi (do istorii pershykh prymishchen Universytetu sv. Volodymyra). Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii. Zb. nauk. pr. Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, (27), 35-42.

Sherotskiy, K. V. (1917). Kiev. Putevoditel. Kiev: Foto-lito-tipografiya S. V. Kulzhenko.

Shmalgauzen, I. F. (1884). Botanicheskiy sad. Istoriko-statisticheskie zapiski ob uchenykh i uchebno-vspomagatelnykh uchrezhdeniyakh Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira (1834-1884). Kiev, Rossiyskaya imperiya: Tipografiya Imp. Un-ta Sv. Vladimira.

Shostin, N.A. (1975). Ocherki istorii russkoy metrologii. XI − nachalo XX veka. Moskva, SSSR: Izdatelstvo standartov.

Shpahin, V. (2016, Traven). Beretti bachyv yoho takym. Kyivskyi universytet, 5(2216), 4.

Shulgin, V. Ya. (2010). Istoriya universiteta Sv. Vladimira. Kiev, Ukraina: Lybid.

Stoletie Kievskoy pervoy gimnazii: v 3 t. (1911). T.1. Kiev, Rossiyskaya imperiya

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv (TsDIAK Ukrainy), f. 707, op. 87. spr. 150.

TsDIAK Ukrainy, f. 707, op. 87, spr. 295.

TsDIAK Ukrainy, f. 707, op. 87, spr. 697.

Zhukovskaya, T. N. (2009). Peterburgskiy universitet pervoy treti XIX v. v gorodskom prostranstve. Sotsialnaya istoriya: Yezhegodnik. Sankt-Peterburg, Rossiya

Published

2017-10-30

How to Cite

Samchuk, T. (2017). THE EXPANSION OF THE UNIVERSITY SPACE IN KYIV (the history of the first facilities of the university of st. Volodymyr). City History, Culture, Society, (3), 39–48. https://doi.org/10.15407/mics2019.03.039

Issue

Section

Modernization in Cities: Empire and Soviet Frameworks