UKRAINIANS AND CITIES 1861-1917. NOT SO RURAL AND NOT SO RUSSIFIED

Authors

  • Stephen Velychenko Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2017.02.049

Keywords:

city, Ukrainians, 1897 census, urbanization, russification

Abstract

У статті стверджується, що загальна чисельність міського населення українських губерній Російської імперії, була більшою, ніж вказано в перепису 1897 р. Масова міграція українських селян на межі століть у міста, передусім, невеликі міста, означає, що ступінь урбанізації українців не слід недооцінювати, так само як і перебільшувати ступінь їхньої політичної русифікації. Автор наполягає, що, по-перше, дані щодо міського населення у Всеросійському перепису 1897 р.  мають бути переглянуті, оскільки категорія «міський» на той час не включала до себе всі де-факто міські поселення. І, по-друге, що детальний критичний перегляд усієї доступної довоєнної неофіційної статистики продемонструє більш високий ступінь урбанізації та українізації станом на 1917 р., ніж це відображається в офіційних даних. Масивні демографічні зрушення, про які свідчать ці цифри, також говорять про необхідність широкого аналізу всіх соціальних тенденцій, контекстів та політичних проблем, що були присутні в Україні в зазначений час. Оскільки реальні показники використання української мови та рівень урбанізації за межами чотирьох найбільших міст українських губерній імперії були вищими, ніж офіційно зазначено, історики не повинні недооцінювати підтримку національного руху і перебільшувати російську опозицію йому. Автор вважає, що переглянуті дані могли б підтримали аргумент, що модернізація і урбанізації в Україні за панування російського царизму не були обов'язковою перешкодою націоналізації. Стаття супроводжується таблицями із статистичними даними з проблеми дослідження.

References

Andriichuk, M. (2013). Ukrainsko-yevreiskyi dyskurs: vysvitlennia mizhnatsionalnykh vzaiemyn u drukovanykh vydanniakh Naddniprianshchyny (60-rr. ХIХ st. –pochatok ХХ st.). Kyiv, Ukraina: NTUU “KPI”.

Antonenko-Davydovych, B. (1999). Tvory v dvokh tomakh. Vol.II. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Borysenko, V.I. (1980). Borotba demokratychnykh syl za narodnu osvitu na Ukraini v 60–90kh rokakh XIX st. Kyiv, Ukraina: Naukova dumka.

Bruk, I. і Kabuzan, V.M. (1981). Chislennost i rasselenie Ukrainskogo etnosa v ХVIII – nachale XX v. Sovetskaia etnografiia, (5), 15-31.

Chornopysky, M. (ed.). (1998). Ivan Nechui-Levytsky. Ukrainstvo na literaturnykh pozvakh z Moskovshchynoiu. Lviv, Ukraina: Kameniar.

Doroshenko, D. (1954). Istoriia Ukrainy 1917-1923 rr. (2nd ed). New York, NY.

Efremov, S. (1905). Vne zakona. Russkoe bogatsvo, (1), 81.

Eklof, B. (1990). Russian Peasant Schools, Officialdom, village culture and popular pedagogy, 1861 - 1914. Berkeley, CA: University of California Press.

Fedevich, K. (2016, April 13). Taras Shevchenko i malorusskie monarhisty v imperii Romanovyh. Retrieved from http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1868-klimentij-fedevich-taras-shevchenko-i-malorusskie-monarkhisty-v-imperii-romanovykh.

Fedevich, K. (2016, May 10). Termin «Ukraina» i radikal’nye monarkhisty Rossiiskoi imperii. Retrieved from http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1894-klimentij-fedevich-termin-ukraina-i-radikalnye-monarkhisty-rossijskoj-imperiiFedor.

Fedevich, K. (2016, June 23). Propaganda regionalizma i avtonomii Ukrainy chernosotentsami i monarkhistami v nachale ХХ v.. Retrieved from http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1926-klimentij-fedevich-propaganda-regionalizma-i-avtonomii-ukrainy-chernosotentsami-i-monarkhistami-v-nachale-khkh-v.

Fedor, T.S. (1975). Patterns of urban growth in the Russian Empire during the nineteenth century. Chicago, ILL.

Fedoryshyn, P. (1996). Presa i Ukrainska derzhvanist (1917-1920 rr.). Ternopil.

Gaponenko, L.S., Kabuzan, V.M. (1961). Materialy selskokhozaistvennykh perepisei 1916–1917 gg. Istoriia SSSR, (6), 97-115.

Guthier, S. (1990). The Roots of Popular Ukrainian Nationalism: A Demographic, Social and Political Study of the Ukrainian Nationality to 1917. Doctoral dissertation. Ann Arbor, MI: University of Michigan.

Iaroshevich, A. (ed.). (1914). Ves Iugo-Zapadnyi krai: Spravochnaia i adresnaia kniga po Kievskoi, Volynskoi i Podolskoi guberniiam. Kiev, Rossiyskaya imperiya: Izd. T-va Fish i Volsov;

Iesiunin, S. (2015). Mista Podillia u druhii polovyni XIX-na pochatku XX st. Khmelnytsky, Ukraina: FOP Melnyk A. A.

Ivanov, Iu.A. (2003). Uezdnaia Rossiia: Mestnye vlasti, tserkov i obshchestvo vo vtoroi polovine XIX – nachale XX v. Ivanovo, Russia.

Khrystiuk, P. (1921/1969). Zamitky i materialy do istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1920. Reprint ed. New York, NY.

Krawchenko, В. (1985). Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine. Basingstoke, Hampshire, England: Macmillan, in association with St. Antony's College, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-09548-3

Krukhliak, B. (1994). Torhovelna burzhuaziia v Ukraini 60–ti roky XIX st. – 1914 r. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (6), 72–77.

Kurman, M.V. i Lebedinskii, I.V. (1968). Naselenie bolshogo sotsialisticheskogo goroda. Moskva, SSSR: Statistika;

Kuzelia, Z. Kulturnoho zhyttia Ukraіny. Zaltsvedel: Vydav. t-vo im. P. Kulisha.

Lichkov, L. (1902, January). K voprosu o reforme ofitsialnoi statistiki (1902). Kievskaia starina, (1), 1-34.

Lohinov, O. і Semenko, L. (2011). Vinnytsia u 1917 rotsi. Vinnytsia, Ukraina: Vydavnytstvo: DP "Vinnytska kartohrafichna fabryka".

Mazepa, I. (1922). Bolshevizm i okupatsiia Ukrainy. Sotsialno-ekonomichni prychyny nedozrilosti Ukrainskoi revoliutsii. Lviv.

Mochalova, I. (ed.). (1999). Vladimir Vernadskii: Volnoe. Rodina, (8), 85-87. Obshcherusskaia kultura i ukrainskii partikularizm. Russkaia mysl, (January 1912), 65–86.

Obshchii svod po Imperii rezultatov razrabotki dannykh perepisi 1897 g. po Imperii. (1905). Vol. I, prilozhenie, chart 6.

Ostapenko, S. (1919). Ekonomichna heohrafiia Ukrainy. Kyiv: Drukarnia Soiuzbanku.

Panochini, S. (1918, January). Knyzhkova produktsiia v 1917 rotsi. Knyhar, (5), 243-50.

Petrov, S., (2002). Knyzhkova sprava v Kyievi 1861-1917. Kyiv, Ukraina: EksОb.

Porsh, M. (1912, May). P. Struve v Ukrainskii spravi. Literaturno-naukovyi vistnyk, (58), 333–341.

Prysiazhniuk, Iu. (2007). Ukrainske selianstvo naddniprianskoi Ukrainy: sotsiomentalna istoriia. Cherkasy, Ukraina: "Vertykal”, PP Kandych S.H

Rogger, H. (1983). Russia in the Age of Modernisation and Revolution 1881–1917. London, New York: Longman;

Ryndzionskii, P.G. (1983). Krestiane i gorod v kapitalisticheskoi Rossii vtoroi poloviny XIX veka. Moscow, SSSR.

Semenov-Tian-Shanskii, V. (1910). Gorod i Derevnia v evropeiskoi Rossii. Zapiski Imp.russk. geogr. o-va, tom X, vypusk 2. St Petersburg, Rossiyskaya imperiya.

Shapoval, M. (1926). Misto i selo. Prague.

Shchegolev, S.N. (1912). Ukrainskoe dvizhenie kak sovermennyi etap Iuznorusskogo separatiszma. Kiev, Rossiyskaya imperiya: Tipografiya T-va I.N. Kushnarev i Ko.

Smolii, V. (ed.). (2015). Persha svitova viina 1914-1918 rr. i Ukraina: Movoiu dokumentiv i svidchen. Kyiv, Ukraina: Klio.

Sukhov, O.O. (1923). Ekonomichna heohrafiia Ukrainy. Odessa. SRSR.

Tatishchev, A.A. (2001). Zemli i liudi: V gushche pereselencheskogo dvizheniia (1906–1921). Moskva: Russkiy put.

The Issue of Russian Colonialism in Ukrainian Thought (2002). Ab Imperio, (1), 323-366. DOI: https://doi.org/10.1353/imp.2002.0070

Tronko, Р. (ed.) (1967–1974). Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR. (Vols. 1-26). Kyiv, SRSR: Holovna redaktsiia URE AN URSR.

TsDAVO, f. 1325, op. 1, sprava 117.

TsDAVO, f. 1492, op 5, ark. 20, 71, 95-96.

Tsentralnyi derzhavny arkhiv hromaskykh obiednan Ukrainy, f. 1, op. 20, sprava 81.

Ukrainian Anti-Colonialist Thought in Comparative Perspective. A Preliminary Overview (2012). AbImperio, (4). DOI: https://doi.org/10.1353/imp.2012.0109

Velychenko, S. (1995, April). Identities Loyalties and Service. Russian Review, (2), 188-209. DOI: https://doi.org/10.2307/130914

Velychenko, S. (2009). Pytannia Rosiiskoho kolonializmu v Ukrainskii umtsi. Politychna zalezhnist, identychnist ta ekonomichnyi rozvytok. Skhid/Zakhid, (13-14), 301-344

Velychenko, S. (2010). State Building in Revolutionary Ukraine. A Comparative Study of Governments and Bureaucrats 1917-1922. Toronto.

Vikul, U. (1930). Liudnist’ mista Kyiva: (Korotka kharakterystyka za danymy perepysu 17 hrud. 1926 r.). Pratsi Demogr. in-tu VUAN. Vol. 7. Demografichnyi zbirnyk. Kyiv, SRSR.

Yalanskyi, V.I. i Verovka, L.S. (1999). Nestor i Halina: rozpovidaiut fotokartky. Kyiv, Ukraina: Huliai Pole.

Downloads

Published

2017-10-23

How to Cite

Velychenko, S. (2017). UKRAINIANS AND CITIES 1861-1917. NOT SO RURAL AND NOT SO RUSSIFIED. City History, Culture, Society, (2), 49–64. https://doi.org/10.15407/mics2017.02.049

Issue

Section

City and Imperial Modernization