УРБАНІСТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

Автор(и)

  • Джуліана Б. Прато University of Kent, U.K.
  • Італо Пардо University of Kent, U.K.

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2016.01.011

Ключові слова:

міська розмаїтість, етнографічна методологія, людська мобільність, регіональна розмаїтість, простір і місце, урбаністичні дослідження, урбанізм, урбанізація

Анотація

Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку урбаністичної антропології, яку автори розглядають у контексті традиції соціокультурної антропології. Надано короткий огляд міждисциплінарних теоретичних основ становлення цієї субдисципліни, витоків антропологічного інтересу до процесів урбанізації, простежено основні віхи розвитку урбаністичної антропології та впливи на неї суміжних дисциплін. Проаналізовано комплекс методологічних і теоретичних викликів, що пов’язані з особливостями польової роботи в міському середовищі, а також нові напрямки антропологічних урбаністичних досліджень. Окреслено значення антропологічної парадигми у міських дослідженнях, її місце в академічних дискусіях та у суспільстві у цілому.

Автори доходять висновків, що свого часу усталений академічний поділ між дисциплінами призвів до того, що антропологи зосереджувалися на вивченні сільських спільнот або суспільств з племінним устроєм, тоді як місто не вважалося повноцінним полем для роботи. Урбаністика формувалася, передусім, у межах соціології, і хоча антропологи докладали зусиль для зміни ситуації, вивчення західних індустріальних суспільств довгий час залишалися поза межами академічного мейнстріму.

Сьогодні антропологи проводять дослідження у містах, адже вони є місцем проживання половини людства, центрами культурної та етнічної взаємодії, а також складними надбудовами, від яких залежить стабільній розвиток суспільства. Автори наголошують, що починаючи з 1990-х років, більшість антропологів визначають сферу докладання своїх зусиль як антропологічне дослідження в урбаністичних умовах, а не як “урбаністичну антропологію”. Серед актуальних тем – глобалізація, біотехнології та біоетика, нові репродуктивні технології, проблеми прав людини, легітимність тощо. Оскільки глобалізація і сучасний масштаб людської мобільності суттєво впливають на соціальний вимір, саме антропологія стає вкрай важливою для розуміння цих процесів, адже пропонує унікальний підхід, що базується на практичному досвіді, і досліджує, яким чином глобальні процеси позначаються на житті окремої людини і цілих спільнот на мікрорівні та в більш широкому контексті.

Посилання

Abu-Lughod, J. (1962). Migrant Adjustments to City Life: The Egyptian Case. American Journal of Sociology, 47, 22-32.

Albera, D. (1988). Open systems and closed minds: the limitations of naïvety in social anthropology: A native’s view. Man, 23, 435-52.

Ansari, A. & Nas, P.J.M. (Еds.) (1983). Town Talk: The Dynamics of Urban Anthropology. Leiden, Netherlands: Brill.

Aoyagi, K., Nas, P.J.M. & Traphagan, J.W. (Еds.) (1995). Toward Sustainable Cities. Readings in the Anthropology of Urban Environments. Leiden Development Studies, 15. Leiden, Netherlands: Department CA/SNWS.

Appadurai, A. (1981). Worship and conflict under colonial rule: A South Indian case. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Holston, J. & Appadurai, A. (1999). Cities and Citizenship. In J.Holston (Ed.). Cities and Citizenship (рр. 1–18). Durham, England: Duke University Press.

Ardner, E. (1987). ‘Remote areas’: Some theoretical considerations. In A. Jackson (Еd.).

Arensberg, C. M. (1968). The Irish Countryman: An Anthropological Study. New York, NY: The Natural Library Press.

Arensberg, C.M. & Kimball, S.T. (1940). Family and Community in Ireland. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Armstrong, G. (1998). Football Hooligans: Knowing the Score. Oxford, England: Berg.

Aronoff, M. (Еd.) (1986). The Frailty of Authority. New Brunswick, Canada: Transaction Books.

Banck, G.A. & Doimo, A.M. (1989). Between utopia and strategy: a case study of a Brazilian urban social movement. In F. Schuurman and R.V. Naerssen (Еds). In Urban Social Movements in the Third World (pp. 125–50). London, England: Routledge.

Banton, M. (Еd.) (1966). The Social Anthropology of Complex Societies. London, England: Tavistock.

Bardhoshi, N. (2010). The ‘Citizen’ and the ‘Transformation’ Period in Albania: The Case of Tirana’s Periphery. In I. Pardo and G. B. Prato (Еds).

Bestor, T.C. (1989). Neighborhood Tokyo. Stanford, CA: Stanford University Press.

Bourgois, Ph. (1995/2003). In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Bourgois, Ph. (2002). Understanding Inner-City Poverty: Resistance and Self-Destruction under U.S. Apartheid. In J. MacClancy (Еd.).

Bray, D. (2005). Social Space and Governance in Urban China: The Danwei System from Origins to Urban Reform. Stanford, СА: Stanford University Press.

Burghart, R. (Ed.) (1987). Hinduism in Britain: The Perpetuation of Religion in an Alien Milieu. London, England: Tavistock.

Caldeira, T. P. R. (2000). City of walls: crime, segregation, and citizenship in São Paulo. Berkeley, CA: University of California Press.

Caplan, P. (1985). Class and gender in India: Women and their organizations in a South Indian city. London, England: Tavistock.

Castells, M. (1983). The City and the Grassroots. Berkeley, СА: University of California Press.

Chaney, E. & Castro, M. (Еds.) (1989). Muchachas No More: Household Workers in Latin America and the Caribbean. Philadelphia, PA: Temple University Press.

Cock, J. (1980). Maids and Madams: A Study in the Politics of Exploitation. Johannesburg, Republic of South Africa: Raven Press.

Cohen, A. (1980). Drama and politics in the development of a London carnival. Man, 15, 65-87.

Cohen, A. (1981). The Politics of Elite Cultures: Explorations in the Dramaturgy of Power in a Modern African society. Berkeley, СА: University of California Press.

Cohen, A. P. (1986). The social anthropology of Britain and the question of otherness. Anthropology Today, 2 (1), 15.

Cole, J. W. (1977). Anthropology Comes Part-Way Home: Community Studies in Europe. Annual Review of Anthropology, 6, 349-78.

Collins, T. (Еd.) (1980). Cities in a larger context. Athens, GA: University of Georgia Press.

Colombijn, F. (2006). Planning and social tension in Indonesian cities. In G.B. Prato (Еd.).

Colombijn, F. & Lindblad, Th. (Еds.) (2002). Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective. Leiden, Netherlands: KITLV Press.

Dalby, L. (1983). Geisha. New York, NY: Vintage.

Davis, W. (1980). Dojo: Magic and Exorcism in Modern Japan. Stanford, СА: Stanford University Press.

Donner, H. (2008). Domestic Goddesses: Maternity, Globalization and Middle-class Identity in Contemporary India. Farnham, England: Ashgate.

Dumont, L. (1951). La Tarasque: Essai de description d’un fait local d’un point de vue ethnographic. Paris, République française: Gallimard.

Durkheim, E. (1897/1951). Suicide: A Study in Sociology. New York, NY: The Free Press.

Eames, E. Goode, J. (1996). An Anthropological Critique of the Culture of Poverty. In G. Gmelch and W. P. Zenner (Еds.).

Eddy, E. (Еd.) (1968). Urban anthropology: Research perspectives and strategies. Athens, GA: University of Georgia Press.

El-Kholy, H. A. (2002). Defiance and Compliance: Negotiating Gender in Low-Income Cairo. New York, NY: Berghahn Books.

Engebretsen, E.L. (2012). On Urban Anthropology in Contemporary China. In I. Pardo and G.B. Prato (Еds.).

Epstein, A. L. (1958). Politics in an Urban African Community. Manchester, England: Manchester University Press for Rhodes-Livingstone Institute.

Erdentug A. & Colombijn F. (Еds.) (2002). Urban Ethnic Encounters:The Spatial Consequences. London and New York: Routledge.

Falzon, M.A. (Еd.) (2009). Multi-sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Farnham, England: Ashgate.

Feldman-Bianco, B. (2001). Brazilians in Portugal, Portuguese in Brazil: Construction of Sameness and Difference. Identities, 8 (4), 607-650.

Finnegan, R. (1989). The hidden musicians: Music making in an English town. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Firth, R. (1939). Primitive Polynesian Economy. London, England: Routledge.

Firth, R. (1956). Two Studies of Kinship in London. London, England: Athlone.

Firth, R., Hubert, J. & Forge, A. (1969). Families and Their Relatives: Kinship in a Middle Class Sector of London. London, England: Routledge & Kegan Paul.

Fischer, M. (1980). Iran: From Religious Dispute to Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Foner, N. (1987). New Immigrants in New York. New York, NY: University Press.

Fox, R. (1977). Urban Anthropology: Cities in Their Cultural Settings. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Fuller, C. (1984). Servants of the Goddess: The Priests of a South Indian Temple. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Gans, H.J. (1967). The Levittowners; Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. New York, NY: Pantheon Books.

Gates, H. (1987). Chinese Working-Class Lives: Getting by in Taiwan. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Gill, T. (2000). Unconventional Moralities: Tolerance and Containment in Urban Japan, In I. Pardo (Еd.).

Gill, T. (2001). Men of Uncertainty: The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan. Albany, NY: SUNY Press.

Giordano, C. (2012). Celebrating Urban Diversity in a Rainbow Nation: Political Management of Ethno-Cultural Differences in a Malaysian City. In I. Pardo and G.B. Prato (Еds.).

Gledhill, J. E. & Schell, P. A. (Еds.) (2012). New Approaches to Resistance in Brazil and Mexico. Durham and London, England: Duke University Press.

Glick Schiller, N. & Çaglar, A. (Еds.) (2011). Locating Migration: Rescaling Cities and Migrants. London, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Gluckman, M. (1961). Anthropological problems arising from the African industrial Revolution. In A. Southall (Еd.).

Gmelch, G. & Zenner, W. P. (Еds.) (1996). Readings in Urban Anthropology. Illinois: Waveland Press.

Grillo, R. (1985). Ideologies and Institutions in Urban France: The Representation of Immigrants. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Gugler, J. (Ed.) (2004). World cities beyond the West: Globalization, development and inequality. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Gutkind, P. W. C. (1983). New directions in Urban Anthropology. In G.Ansari and P. J. M. Nas (Еds.).

Hannerz, U. (1969). Soulside: Inquiries into Ghetto Culture and Community. New York, NY: Columbia University Press.

Hannerz, U. (1980). Exploring the City: Inquiries Toward an Urban Anthropology. New York, NY: Columbia University Press.

Hannerz, U. (2009). Afterword: The Long March of Anthropology. In M.A. Falzon (Еd.).

Harris, R. (1986). Power and Powerlessness in Industry. London, England: Tavistock.

Harris, R. (1988). Theory and evidence: The ‘Irish Stem Family’ and field data. Man, 23, 417-434.

Harrison, F.V. (1989). Drug trafficking in world capitalism: a perspective on Jamaican posses in the US. Social Justice, 16, 115–31.

Harrison, F.V. (1991). Women in Jamaica’s Urban Informal Economy: Insights from a Kingston Slum. In C.T. Mohanty, A. Russo and L. Torres (Еds).

Herzfeld, M. (1987). Anthropology Through the Looking Glass: Critical Ethnography at the Margins of Europe. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Hickey, S. & Mitlin, D. (Еds) (2009). Rights-Based Approaches to Development. Sterling, VA: Kumarian Press.

Holmstron, M. (1985). Industry and Inequality: The Social Anthropology of Indian Labour. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Holston, J. (1989). The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasília. Chicago, ILL: Chicago University Press.

Holston, J. (Ed.) (1999). Cities and Citizenship. Durham and London, England: Duke University Press.

Holston, J. (2008). Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press

Jackson A. (Еd.). (1987). Anthropology at home. London, England: Tavistock.

Jezernik, B. (Еd.) (1999). Urban symbolism and rituals. Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana Press.

Jones, D.J. & Turner, J. T. (1989). Housing and the material basis of social reproduction: political conflict and the quality of life in New York city. In S.M. Low and E. Chambers (Еds.).

Kaplan, T. (1992). Red City, Blue Period: Social Movements in Picasso’s Barcelona. Berkeley, СА: University of California Press.

Kertzer, D. (1980). Comrades and Christians: Religion and Political Struggle in Communist Italy. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Krase, J. (2009). A Visual Approach to Multiculturalism. In G.B. Prato (Еd).

Krase, J. (2012). Seeing Cities Change: Local Culture and Class. Farnham, England: Ashgate.

Leach, E. (1961). Rethinking Anthropology. London, England: Athlone Press.

Leeds, A. (1968). The anthropology of cities: Some methodological issues. In E. Eddy (Еd.).

Leeds, A. (1972). Urban anthropology and Urban Studies. Urban AnthropologyNewsletter, 1(1), 4-5.

Leeds, A. (1973). Locality power in relation to supralocal power institutions. In A. Southall (Еd.).

Leeds, A. (1980). Towns and villages in society: hierarchies of order and cause. In T. Collins (Еd.).

Lewandowski, S. (1980). Migration and Ethnicity in Urban India: Kerala Migrants in the City of Madras, 1870-1970. New Delhi, India: Manohar.

Lewis, O. (1959). Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. New York, NY: Basic Books.

Lewis, O. (1966). La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty - San Juan and New York. New York, NY: Random House.

Lindsay, I. (2011). Olympicisation: Growing for Gold. Urbanities [Online] (1) 1, 21-31. Available at: http://www.anthrojournal-urbanities.com

Lobo, S. (1983). A House of my Own: Social Organization in the Squatter Settlements of Lima, Peru. Tucson, AZ: University of Arizona Press.

Logan, K. (1984). Haciendo Pueblo: The Development of a Guadalajaran Suburb. Alabama, AL: University Alabama Press.

Low, S. M. & Chambers E. (Eds) (1989). Housing, Culture, and Design: A Comparative Perspective. Philadelphia, PA: University Press.

Low, S.M. (Ed.) (1999). Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press.

MacClancy, J. (Ed.) (2002). Exotic No More. Chicago, ILL: The University of Chicago Press.

MacGaffey, J. (1987). Entrepreneurs and Parasites: The Struggle for Indigenous Capitalism in Zaire. Cambridge, England: Cambridge University Press.

MacGaffey, W. (1983). Modern Congo Prophets: Religion in a Plural Society. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Makhulu, A-M.(2002). New Housing, New Dreams? Southern Delft Housing Scheme, Cape Town, South Africa. Public Culture, 14 (3), 623-43.

Mitchell, J.C. (Ed.) (1969). Social Networks in Urban Situation: Analysis of Personal Relationships in Central African Towns. Manchester, England: Manchester University Press.

Marcus, G. (1980). Law in the Development of Dynastic Families among American Business Elites: The Domestication of Capital and the Capitalization of Family. Law and Society Review, 14, 859-903.

Marcus, G.E. (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95-117.

Marcus, G.E. & Fischer, M.M.J. (1986). Anthropology as cultural critique. Chicago, ILL: The University of Chicago Press.

Mars, G. (1982). Cheats at work: An anthropology of workplace crime. London, England: Allen & Unwin.

Mayer, A. (1966). The Significance of quasi-groups in the study of complex societies. In M. Banton (Ed.).

McDonogh, G. (1986). Good Families of Barcelona: A Social History of Power in the Industrial Era. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Milton, K. (Ed.) (1993). Environmentalism: The View from Anthropology, London/New York: Routledge.

Mitchell, J.C. (1957). The Kalela Dance: Aspects of Social Relationships Among Urban Africans in Northern Rhodesia. Rhodes-Livingstone Paper. No. 27. Manchester, England: Manchester University Press.

Mitchell, J.C. (1966). Theoretical Orientations in African Urban Studies, in M. Banton (Ed.)

Mohanty, C.T., Russo, A. & Torres L. (Eds.) (1991). Third World Women and the Politics of Feminism. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Mollica, M. (2010). Erosion of Legitimacy: A Lebanese Case of Collapsed Governance. In I. Pardo and G. B. Prato (Eds.).

Mollica, M. (2012). Political Manipulation: Death, Dying and Urban Graveyards in Northern Ireland. In I. Pardo and G. B. Prato (Eds.).

Monge, F. (2010). Baltimore, or Boston, in Barcelona: Engaging Mediterranean Port Cities and the New Urban Waterfront. In I. Pardo and G. B. Prato (Eds.).

Mullings, L. (1987). Cities of the United States: Studies in Urban Anthropology. New York, NY: Columbia University Press.

Mullings, L. (1997). On Our Own Terms: Race, Class, and Gender in the Lives of African American Women. New York, NY: Routledge.

Murphy, M. (1983). Emotional confrontations between Sevillano fathers and sons: cultural foundations and social consequences. American Ethnologists, 10, 650-64.

Nagata, J. (1982). Islamic Revival and the Problem of Legitimacy among Rural Religious Elites in Malaysia. Man, 17, 42-57.

Nagata, J. (1984). The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and Their Roots. Vancouver, Canada: University of British Columbia Press.

Nagle, J. (2009). Muticulturalism’s Double Bind: Creating Inclusivity,Cosmopolitanism and Difference. Farnham, England: Ashgate.

Nakamura, M. (1983). The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town. Yogyakarta, ‎Indonesia: GadjahMada University Press.

Nas, P. J. M. (Ed.) (1986). The Indonesian City. Dordrecht, Holland, & Cinnaminson, NJ: Foris.

Nas, P. J. M. and Samuels, A. (Eds.) (2006). Hypercity: The symbolic study of urbanism. London/Bahrain/New York: Kegan Paul

Obbo, C. (1980). African Women: Their Struggle for Economic Independence. London, England: Zed.

Ong, A. (1987). Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia. Albany, NY: State University New York Press.

Ong, A. and Nonini, D.M. (1997). Ungrounded Empires: The Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism. New York; London, England: Routledge.

Orun, A. M. &Xiangming, Chen (2003). The World of Cities: Places in Comparative and Historical Perspective. Oxford, England: Blackwell.

Pardo, I. (1989). Life, Death and Ambiguity in the Social Dynamics of Inner Naples. Man, 24, 103-123.

Pardo, I. (1996). Managing Existence in Naples: Morality, Action and Structure. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Pardo, I. (2000). When Power Lacks Legitimacy: Relations of Politics and Law in Society in Italy. In I. Pardo (Ed.).

Pardo, I. (2001). Elite senza Fiducia: Ideologie, Etiche di potere,Llegittimità. Catanzaro, Italy: Rubbettino.

Pardo, I. (2004). Where it Hurts: An Italian Case of Graded and Stratified Corruption. In I. Pardo (Ed.).

Pardo, I. (2009). Dynamics of Exclusion and Integration: A Sobering View from Naples. In G. B. Prato (Ed.).

Pardo, I. (2010). Italian Rubbish: Elemental Issues of Citizenship and Governance. In I. Pardo and G.B. Prato (Eds.).

Pardo, I. (2012). Exercising Power without Authority: Powerful Elite Implode in Urban Italy. In I. Pardo and G.B. Prato (Eds.).

Pardo, I. (Ed.) (2000). Morals of Legitimacy: Between Agency and the System. Oxford, England: Berghahn Books.

Pardo, I. (Ed.) (2004). Between Morality and the Law: Corruption, Anthropology and Comparative Society. Farnham, England: Ashgate.

Pardo, I & Prato, G.B. (2010). Introduction: Citizenship and Governance in the Mediterranean Region. In I. Pardo and G.B. Prato (Eds.).

Pardo, I. & Prato G.B. (Eds) (2010). Citizenship and the Legitimacy of Governance Anthropology in the Mediterranean Region. Farnham, England: Ashgate.

Pardo, I. & Prato, G. B. (Eds.) (2012). Anthropology in the City: Methodology and Theory. Farnham, England: Ashgate.

Park, R. E., Burgess, E. W. & McKenzie, R. D. (Eds.) (1925). The City. Chicago, ILL: University of Chicago Press.

Parry, J. (1994). Death in Banaras. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Parry, J. (2008). The Sacrifices of Modernity in a Soviet-built Steel Town in Central India. In F. Pine and J. Pina-Cabral (Eds.).

Parry, J. (2012). Comparative Reflections on Fieldwork in Urban India: A Personal Account. In I. Pardo and G.B. Prato (Eds.).

Parry, J. P., Breman, J. & Kapadia, K. (eds) (1999). The worlds of Indian industrial labour. Special Issue of Contributions to Indian Sociology, n.s. 33 (1 and 2)

Perlman, J. (2011). Favela: Four Decades of Living on the Edge in Rio de Janeiro. Oxford and New York: Oxford University Press.

Phongpaichit, P. (1982). From Peasant Girls to Bangkok Masseuses. Geneva, Switzerland: International Labour Office.

Pine F. & Pina-Cabral J. (eds) (2008). Religion on the Margins. Oxford, England: Berghahn Books.

Pocock, D. (1960). Sociologies – Urban and Rural. Contributions to Indian Sociology, 4, 63–81.

Prato, G. B. (1993). Political Decision-Making: Environmentalism, Ethics and Popular Participation in Italy. In K. Milton (Ed.).

Prato, G. B. (2000). The Cherries of the Mayor: Degrees of Morality and Responsibility in Local Italian Administration. In I. Pardo (Ed.).

Prato, G. B. (2004). ‘The Devil is not as Wicked as People Believe, neither is the Albanian’: Corruption between Moral Discourses and National Identity. In I. Pardo (Ed.).

Prato, G. B. (2006). Introduction: Citizenship as Geo-Political Project. In G.B. Prato (Ed).

Prato, G. B. (2009). Minorities in Italy: The Cases of Arbëresh and Albanian Migrations, In G.B. Prato (Eds.).

Prato, G. B. (2012). Anthropological Research in Urban Italy and Albania: Methodological Reflections. In I. Pardo and G.B. Prato (Eds.).

Prato, G. B. (Ed.) (2006). Political Ideology, Identity, Citizenship: Anthropological Approaches. Florence, Italy: Firenze University Press.

Prato, G. B. (Ed.) (2009). Beyond Multiculturalism: Views from Anthropology. Farnham, England: Ashgate.

Redfield, R. (1947). The Folk Society. American Journal of Sociology, 52, 293-308.

Redfield, R. & Singer, M. (1954). The cultural role of cities. Economic Development and Cultural Change, 3 (1), 53-73.

Robinson, K. (1986). Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town. Albany, NY: State University New York Press.

Rosenzweig, R. & Blackmar, E. (1992). The Park and the People: A History of Central Park. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Rotenberg, R. & G. McDonogh (Eds.) (1993). The Cultural Meanings of Urban Space. Westport, CT: Bergin and Garvey.

Rubel, P. & Rossman, A. (2009). The Transnational Family among Urban Diaspora Populations. In G. B. Prato (Ed.).

Safa, H.I. (1986). Urbanization, the informal economy, and state policy in Latin America. Urban Anthropology, 15, 135–63.

Sanjek, R. (1990). Urban Anthropology in the 1980s: A World View. Annual Review of Anthropology, 19, 151-85.

Sant Cassia, P. (2000). Statist Imperatives and Ethical Dilemmas in the Representation of Missing Persons in Cyprus. In I. Pardo (Ed.).

Sant Cassia, P. (2005). Bodies of Evidence: Burial, Memory and the Recovery of Missing Persons in Cyprus. Oxford, England: Berghahn.

Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ: University Press.

Schneider, J. (2002). World Markets: Anthropological perspectives. In J. MacClancy (Ed.).

Segalen, M. (1985). Quinze génerations de Bas-Bretons: Parenté et societé dans le Pays Bigouden Sud 1720-1980. Paris, France: Presses Universitaires de France.

Seligmann, L. J. (2004). Peruvian Street Lives: Culture, Power and Economy among Market Women of Cuzco. Urbana, ILL: University of Illinois Press.

Seligmann, L. J. (2012). Contested Spaces: Street Vendors in the Andean Metropole of Cusco, Peru. In I. Pardo and G. B. Prato (Eds.).

Sharma, U. (1986). Women’s Work: Class and the Urban Household. London, England: Tavistock.

Shokeid, M. & Dresden, S. (1982). Distant Relations: Ethnicity and Politics among Arabs and North African Jews in Israel. New York, NY: Praeger.

Schuurman, F. & Naerssen, R.V. (eds) (1989). Urban Social Movements in the Third World. London, England: Routledge.

Simmel, G. (1990). Individual Freedom. In G. Simmel, The Philosophy of Money (edited by D. Frisby). London, England: Routledge.

Smart, J. (1989). The Political Economy of Street Hawkers in Hong Kong. Hong Kong: Central Asian Studies.

Southall, A. (Ed.) (1961). Social Change in Modern Africa. London, England: Oxford University Press.

Southall, A. (Ed.) (1973). Urban Anthropology. New York, NY: Oxford University Press.

Southall, A. (1983). Toward a Universal Urban Anthropology. In G. Ansari and P. J. M. Nas (Eds.).

Spyridakis, E. (2006). The Political Economy of Labour Relations in the Context of Greek Shipbuilding: An Ethnographic Account. History and Anthropology, 17 (2), 153-170.

Spyridakis, M. (2010). Between Structure and Action: Contested Legitimacies and Labour Processes in Piraeus. In I. Pardo and G. B. Prato (Eds.).

Srinivas, M.N. (1966). Social Change in Modern India. New Delhi, India: Allied.

Srinivas, M.N. (1984). Some Reflections in Dowry. Delhi, India: Oxford University Press.

Susser, I. (1982). Norman Street: Poverty and Politics in an Urban Neighborhood. New York, NY: Oxford University Press.

Thiessen, I. (2007). Waiting for Macedonia: Identity in a Changing World. Peterborough, Canada: Broadview Press.

Thiessen, I. (2012). The City of Skopjie as a Research Site: Issues of Methodology and Representation. In I. Pardo and G. B. Prato (Eds.).

Tocqueville, A. de (1945). Democracy in America. New York, NY: Alfred Knopf.

Tönnies, F. (1887/2002). Community and Society. Newton Abbot, England: David & Charles.

Torsello, D. (2012). The New Environmentalism? Civil Society and Corruption in the Enlarged EU. Farnham, England: Ashgate.

Trager, L. (1988). The City Connection: Migration and Family Interdependence in the Philippines. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Valentine, C.A. (1968). Culture and Poverty: Critique and Counter-Proposals. Chicago, ILL: University of Chicago Press.

Wallman, S. (1984). Eight London Households. London, England: Tavistock.

Wallman, S. et al. (1982). Living in South London. London, England: Gower.

Ware, C. (1935). Greenwich Village, 1920-1930. New York, NY: Harper and Row.

Warner, W. L. (1963). Yankee City. New Haven, CT: Yale University Press.

Wayne, C. & Kemper, R. eds (1978). Metropolitan Latin America: The Challenge and the Response. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Weatherford, J. (1985). Tribes on the Hill. South Hadley, MA: Bergin & Garvey.

Weber, M. (1958). The City (edited by D. Martindale and G. Neuwirth). New York, NY: CollierMacmillan.

Weingrod, A. (2006). Bones In, Bones Out: Political Reburials and Israeli Nationalism. In G. B. Prato (Ed.).

Weingrod, A. (2010). Urban Mixes and Urban Divisions in Contemporary Israeli Cities. In I. Pardo and G. B. Prato (Eds).

Werbner, P. (1986). The Virgin and the Clown: Ritual Elaboration in Pakistani Migrants’ Weddings. Man, 21, 227-50.

Wilson, G. & Wilson, M. (1945). The Analysis of Social Change. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Whyte, W. F. (1943/1955). Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum. Chicago, ILL: University of Chicago Press.

Wirth, L. (1938). Urbanism as a way of Life. American Journal of Sociology, 44, 1-24.

Wolf, M. (1985). Revolution Postponed: Women in Contemporary China. Stanford, CA: Stanford University Press.

Zhang, L. (2001). Strangers in the City: Reconfigurations of Space, Power, and Social Networks Within China’s Floating Population. Stanford, CA: Stanford University Press.

Zhang, L. (2002). Spatiality and Urban Citizenship in Late Socialist China. Public Culture, 14, 311-334.

Zonabend, F. (1981) ‘Le très proche et le pas trop loin.’ Ethnologie Française, XI(4), 311-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-07

Як цитувати

Б. Прато G. ., & Пардо I. (2017). УРБАНІСТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ. City History, Culture, Society, (1), 11–43. https://doi.org/10.15407/mics2016.01.011

Номер

Розділ

Урбаністичні студії: світовий та український контексти