ПІСНІ Й ВІРШІ «ВЕЛИКОГО МІСТА»: ДО ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ Й ПОБУТУ МАРІУПОЛЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

  • Євген Чернухін Інститут історії України НАН України
Ключові слова: уруми, народні пісні й вірші, греки Надазов’я, Маріуполь

Анотація

Урумський рукопис першої половини ХІХ ст. серед різноманітних матеріалів, записаних грецькими літерами, містить декілька текстів, що являють собою уривки італійських, українських і російських народних пісень та віршів. Наявність такого роду текстів, характер їхнього запису свідчать про поширення серед тюркомовних греків Маріуполя італійської, української і російської пісенниx культур та почасти художньої літератури вже в перші десятиліття їх перебування в Надазов’ї.

Посилання

Harkavetsʹ, O. (1986). Pryntsypy stanovlennya y rozvytku urumsʹkoyi pisennoyi movy. Movoznavstvo(3), 51–57.

Maryupolʹ y eho okrestnosty. (1892 (perevydannya 2001 r.)). Maryupolʹ.

Chernyshova, T. (1960). Pro hretsʹkyy folʹklor na Ukrayini. Narodna tvorchistʹ ta etnohrafiya(4), 97–103.

Chernukhyn, E. (2018). Yz rukopysnoho nasledyya urumov Pryazovʹya: narodnye pesny, stykhy y rasskazy yz Maryupolya pervoy polovyny KHIKH v. (po materyalam urumskoy rukopysy). u Zbirnyk naukovykh pratsʹ na poshanu Nataliyi Oleksiyivny Terentʹyevoyi. Kyyiv.

Chernukhyn, E. (2018). Yz rukopysnoho nasledyya urumov Pryazovʹya: narodnye pesny, stykhy y rasskazy yz Maryupolya pervoy polovyny KHIKH v. (po materyalam urumskoy rukopysy). u Zbirnyk naukovykh pratsʹ na poshanu Nataliyi Oleksiyivny Terentʹyevoyi. Kyyiv.

Chernukhyn, E. (2006). Pamyatnyky karamanlyyskoho pysʹma v Ukrayne: k postanovke problemy y o perspektyvakh yssledovanyya . Rolʹ etnichnykh spilʹnot Donechchyny v rozbudovi ukrayinsʹkoyi derzhavnosti: materialy pershoyi rehionalʹnoyi konferentsiyi. 15–16 hrudnya 2006 r. (ss. 205–227). Donetsʹk.

Chernukhin, YE. (2016). Arkhiv protoiyereya Tryfiliya Karatsohlu : pershodzherela z istoriyi hrekiv Krymu ta Nadazovʺya XVIII st. u fondakh Instututu rukopysu Natsionalʹnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernadsʹkoho. Kyyiv: Nats. b-ka Ukrayiny im. V. I. Vernadsʹkoho.

Chernukhin, YE., & Pirho, M. (2013). Rodynni zvʺyazky ta sotsialʹnyy profilʹ mariupolʹsʹkoho hreka Ivana Kurkchu, ukladacha «Zapysok» pershoyi polovyny 19 st. Spetsialʹni istorychni dystsypliny. Zb. nauk. pratsʹ (22/23), 539–561.

Éydelʹman, N. (1985). Poslednye stykhy. Znanye — syla.(8), 32–34.

Опубліковано
2020-06-17
Як цитувати
Чернухін, Є. (2020). ПІСНІ Й ВІРШІ «ВЕЛИКОГО МІСТА»: ДО ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ Й ПОБУТУ МАРІУПОЛЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. City History, Culture, Society, (8), 73-79. https://doi.org/10.15407/mics2020.08.073
Розділ
Приморські міста та їх голоси