THE STATUS OF CAPITAL IN THE “KYIV’S TEXT” OF THE BAROQUE EPOCH

Authors

  • Olha Petrenko-Tseunova National University of Kyiv-Mohyla Academy

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2020.08.011

Keywords:

urban text, Kyiv, baroque, Ukrainian literature

Abstract

Urban studies are a multidisciplinary area, but experts in different fields conclude that the city is worth considering in the categories of text. Moreover, urban studies in literary criticism are distinguished by the fact that the phrase “a city as a text” for philologists is not only a beautiful metaphor. The fiction space, including urban space, is a separate reality that exists according to its own rules, depending on the epoch style and the genre of a particular piece of writing. In the Baroque times, a city is a place of creation and functioning of culture. In the XVII century in Ukrainian cities appeared many educational institutions, thanks to patrons, numerous churches were built, which was reflected in panegyrics. At the same time, the large number of Kyiv Rus’ buildings had been reconstructed, and there are mentions of the Russ past of the city in polemical literature, school dramaturgy and chronicles. In Kyiv, the glory of the “capital”, “Jerusalem of the Russ land” is affirmed. The purpose of the author is to explore the mechanism of rethinking the past and its role in the construction of an artistic model of the city in the Baroque epoch. The ways of transcoding Kyiv Russ urban motifs into the language of Baroque culture are considered in the paper.  In the early 1600s, Kyiv remained a capital status in the minds of citizens, despite the decline and destruction of the past. At the turn of the 16–17th  centuries the idea of continuity of the history and glory of Kyiv from the Middle ages became widespread among intellectuals. In times of statelessness, the current becomes relative and unimportant, while the past is considered to be the actual reality. This article aims to examine how the urban space becomes the embodiment of collective memory: through the buildings of St. Sophia’s Cathedral, St. Michael’s Cathedral, the Desiatynna Church, the Church of Virgin Mary Pyrohoshcha, the Cathedral of the Dormition in the Kyiv-Pechersk Monastery, the holiness and centrality of the city are transmitted in sacral and profane levels. The author pays particular attention to the analysis of the opposite self-image of Kyiv citizens as residents of the “city on the outskirt”, on the border of Wild Field.

References

Assman Ya. (2004), Kulturnaya pamyat. Pysmo, pamyat o proshlom i politicheskaya identichnost v vysokikh kulturakh drevnosti. Yazyki slavyanskoj kultury, Moscow, 368 p.

Barats H. (1908), Bybleisko-ahadycheskye parallely k letopysnym skazanyiam o Vladymyre Sviatom. Typographia 1-i Kievskoi artely pechatnaho dela, Kyiv. 132 p.

Bilous N. (2008), Kyiv naprykintsi XV – u pershii polovyni XVII stolittia. Miska vlada i samovriaduvannia. Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», Kyiv, 360 p.

Danylevskyi Y. (1993), “Byblyia y Povest vremennykh let” in Otechestvennaia ystoryia. №1, pp. 86–93.

Desiat otryvkov raznoobraznoho istoricheskoho soderzhanyia (iz sochynenyia) Mykhalona Lytvyna «O nravakh tatar, lytovtsev y moskvytian» (1854), translated by S. D. Shestakov, in Arkhyv ystoryko-iurydycheskykh svedenyi, otnosiashchykhsia do Rossyy. Sank-Petersburg, Book 2, part 5, pp. 1–78.

Dokumenty Bohdana Khmelnytskoho. 1648–1657 (1961), ed. by I. Krypiakevych. Vydavnyctvo Akademii nauk URSR, 740 p.

Dombrovskyi I. (2015), Dniprovi kameny, translated by V. Lytvynov, in Kyivskyi Atenei: mystetskyi Kyiv 17–18 stolit, ed. by V. Shevchuk. Rodovid, Kyiv, pp. 63–80.

“Hetman Ivan Mazepa ta yoho doba” (1992) in Ukraina. № 19, pp. 18–23.

Hrabianka H. (1854), Deistvyia prezelnoi y ot nachala poliakov krovavoi nebyvaloi brany… Izdanije Kyevskoi vremennoi komyssyei dlia razbora drevnykh aktov. Kyiv, 375 p.

Isichenko Ihor, arcibiskup. (2011), Istoriia ukrainskoi literatury : Epokha Baroko (17–18 st.): navch. posib. Sviatohorets. Lviv, Kyiv, Kharkiv, 568 p.

Isichenko Yu. (1990), Kyievo-Pecherskyi pateryk u literaturnomu protsesi kintsia XVI – pochatku XVIII st. na Ukraini. Naukova dumka, Kyiv, 180 p.

Kalnofoyskij Afanasij. (2015), Teraturhyma, abo Chuda. Translated by V. Lytvynov, V. Shevchuk, in: Kyivskyj Ateney: mystetskyj Kyiv 17-18 stolit. Ed. By V. Shevchuk. Rodovid, Kyiv, pp. 142–160.

Kataloh dokumentiv z istorii Kyieva 15–19 st. (1982), collected by: H. V. Boriak, N. M. Yakovenko; Vidp. red. F. P. Shevchenko ; AN USSR ; Insytut istorii; TsDIA USSR on Kyiv. Naukova dumka, Kyiv, 203 p.

Klenovych S. (2006), Roksolaniia, translated by V. Masliuk, in Slovo mnohotsinne. Khrestomatiia ukrainskoi literatury, stvorenoi riznymy movamy v epokhu Renesansu (dr. pol. 15–16 st.) ta v epokhu Baroko (kin. 16–18 st.). Book. 1, collected by V. Shevchuk, V. Yaremenko. Akonit, Kyiv, pp. 237–291.

Konyskyi H. Istoryia Rusov, ili Maloi Rossii (1846), in Chtenyia Obshchestva Istorii i Drevnostei Rossyiskykh. Moscow, IV ; 262 ; 31 ; 45 p.

Krauss R. (1979), “Sculpture in the Expanded Field”, in October. Vol. 8, p. 30–44.

Krom M. (1995), «Staryna» kak katehoryia srednevekovoho mentalyteta (po materyalam Velykoho kniazhestva Lytovskoho XIV – nachala XVII vv.), in Mediaevalia Ucrainica: mentalnist ta istoriia idei. Vol. 3, 68–85 pp.

Kamanin I. (1888), Kyevliane i Bohdan Khmelnytskyi v ykh vzaymnykh otnoshenyiakh, in Kyevskaia staryna. № 7, vol. XXII, pp. 69–78.

Kyevskij synopsys (2006), ed. by O. Ya. Sapozhnikov, I. Yu. Sapozhnikov. Europe, Moscow, 2006, 248 p.

Kyiv ta yoho davnia davnyna u tvorakh narodnykh: Zbirka folklornykh materialiv, vypysok z litopysiv ta inshykh istorychnykh pamiatok Tuluba O. Printed by Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 209. №3. 490 lists.

Leonyd (Kavelyn) (1891), Sviataia Rus yly svedenyia o vsekh sviatykh y podvyzhnykakh blahochestyia na Rusy (do XVIII veka). Sankt-Petersburg, 226 p.

Letopys Hustynskoho monastyrya (1848), in Chteniya v imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskykh. № 8, 76 p.

Letopys po Ypatskomu spysku (1871), in Polnoe sobranye russkykh letopysei, yzdavaemoe Arkheohrafycheskoi komyssyeiu. Vol. 2. Sankt-Petersburg, 712 p.

Lotman Yu. , Uspenskyi B. (1976), Otzvuky kontseptsyy «Moskva – Tretyi Rym» v ydeolohyy Petra Pervoho (K probleme srednevekovoi tradytsyy v kulture barokko), in Kulturnoe nasledye Drevnei Rusy (Ystoky. Stanovlenye. Tradytsyy). Nauka, Moskow, pp. 236–249.

Lotman Yu. (1984), Simvolika Peterburha i problemy semyotyky goroda, in Semyotyka horoda y horodskoi struktury: Trudy po znakovym systemam. Tartu, Vol. XVIII, pp. 30–45.

Lvivskyi litopys i Ostrozkyi litopysets (1971), by O. A. Bevzo, Naukova dumka, Kyiv, pp. 125–140.

Mylost Bozhiia (1983), in Ukrainska literatura 18 st., Collected by O. Myshanych. Naukova dumka, Kyiv, pp. 306–325.

Mytura O. (1978), VЂzerunk tsnot Prevelebnoho V BozЂ Yeho Mylosty Hospodyna Ottsa Yelyseia Pletenetskoho, Arkhimandryta Kiievskoho Monastyria Pecharskoho y proch., in Ukrainska poeziia: kinets 16 – pochatok 17 st. Collected by V. Kolosova, V. Krekoten. Naukova dumka, Kyiv, pp. 223–227.

Pacta et Constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis inter D; D. Philippum Orlik, neoelectum Ducem, et inter Generales, Colonellos nec non eundem Exercitum Zaporoviensem, an. 1710, aprilis 5, ad Benderam (1847), in Perepyska y druhyia bumahy Shvedskaho Korolia, Karla XII, Polskaho, – Stanyslava Leshchynskaho, tatarskaho khana, turetskaho sultana, heneralnaho pysaria F. Orlyka, y kyevskaho voevody, Yosyfa Pototskaho, na latynskom y polskom yazykakh, in Chteniia v Ymperatorskom Obshchestve Ystoryy y Drevnostei Rossyiskykh pry Moskovskom unyversytete. Zasedanye 31-ho maia, 1847 hoda. № 1. Moscow, pp. 1–17.

Plokhii S. (2005), Nalyvaikova vira: kozatstvo ta relihiia v rannomodernii Ukraini. Krytyka, Kyiv, 494 p.

Prokopovych F. (1961), Vladymyr in Sochynenyia. Ed. by Y. Eremin. Moscow – Leningrad, pp. 147–206.

Protestatsiia (1988), in Pamiatky bratskykh shkil na Ukraini : kinets XVI – pochatok XVII st.: teksty i doslidzhennia. Ed. by V. Shynkaruk et al. Naukova dumka, Kyiv, pp. 313–327.

Rusyna O. (1996), “Kyivska politychna tradytsiia u XIV–XVI st.” in Rol stolytsi u protsesakh derzhavotvorennia: istorychnyi ta suchasnyi aspekty. Materialy nauk.-prakt. konf. (28 liut. 1996 r.). Kyiv, pp. 47–52.

Sas P. (1996), “Rol Kyieva u formuvanni modeli natsionalnoi identychnosti ukrainskoho narodu u pershii polovyni XVII st.” in Rol stolytsi u protsesakh derzhavotvorennia: istorychnyi ta suchasnyi aspekty. Materialy nauk.-prakt. konf. (28 liut. 1996 r.). Kyiv, pp. 52–57.

Smit E. (1994), Natsionalna identychnist. Translated by P. Tarashchuk. Osnovy, Kyiv, 224 p.

Smolii V. (1996), “Bohdan Khmelnytskyi i Kyiv” in Rol stolytsi u protsesakh derzhavotvorennia: istorychnyi ta suchasnyi aspekty. Materialy nauk.-prakt. konf. (28 liut. 1996 r.). Kyiv, pp. 26–30.

Sofonovych Feodosii. (1992), Kroynyka z litopystsov starodavnykh... AN Ukrainy ; Printed by. Yu. A. Mytsyk, V. M. Kravchenko. Naukova dumka, Kyiv, 336 p.

Toporov V. (1984), “Peterburh y peterburhskyi tekst russkoi lyteratury (vvedenye v temu)” in Semyotyka horoda y horodskoi kultury. Peterburh : Trudy po znakovym systemam, XVIII. Tartu: THU, pp. 4–30.

Ukrainska literatura 14–16 st.: Apokryfy. Ahiohrafiia. Palomn. tvory. Istoriohraf. tvory. Polem. tvory. Pereklad. povisti. Poet. Tvory. (1988), Ed. by V. Mykytas; collected by V. Kolosova et al. Naukova dumka, Kyiv, 596 p.

Ukrainska poeziia: seredyna 17 st. (1992), collected by V. Krekoten, M. Sulyma. Naukova dumka, Kyiv, 679 p.

Ukrayinska literatura 17 st.: Synkretychna pysemnist. Poeziya. Dramaturhiya. Beletrystyka (1987), ed. by V. Krekoten; AN USSR. Naukova dumka, Kyiv, 604 p.

Velychko S. (1855), Letopys sobytyi v yuhozapadnoi Rossyy v XVII-m veke: v 4-kh t. Vol. 3, 568 p.

Yakovenko N. (2002), “Symvol ‘Bohokhranymoho hrada’ u pamiatkakh kyivskoho kola (1620–1640-vi roky)” in Paralelnyi svit. Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini 16–17 st. Krytyka, Kyiv, pp. 293–314.

Yaremenko M. (2017), Pered vyklykamy unifikatsiyi ta dystsyplinuvannya. Kyyivsʹka pravoslavna mytropoliya u XVIII stolitti. Vydavnytstvo UKU, Lviv. Seriya «Kyivske khrystyyanstvo», t. 4. 272 p.

Zavhorodnii Yu. (1999), “Kyiv u systemi sakralnoi ontolohii v kulturi davnoruskoi doby” in Naukovi zapysky NaUKMA. Vol. 8. Filosofiia, Pravo. Istoryko-filosofski studii. Kyiv, pp. 50–55.

Ευφόνια veselobrmiachaa (1992), in Ukrainska poeziia: ser. 17 st. Collected by. V. Krekoten, M. Sulyma. Naukova dumka, Kyiv, pp. 62–65.

Published

2020-06-16

How to Cite

Petrenko-Tseunova, O. . (2020). THE STATUS OF CAPITAL IN THE “KYIV’S TEXT” OF THE BAROQUE EPOCH. City History, Culture, Society, (8), 11–23. https://doi.org/10.15407/mics2020.08.011

Issue

Section

Kyiv - city for/without state