SOME QUESTION ABOUT THE CUISINE OF GALICIAN ARYSTOCRATES. MENU’S OF THE LUBOMIRSKI PRINCELY FAMILY (1907–1912)

Authors

  • Ihor Lylo Lviv National Ivan Franko University

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2019.07.109

Keywords:

Lubomirski, aristocrats, cuisine, menu, Galicia

Abstract

Cuisine remains one of the most critical elements of every nation’s self-identification. "We are what we eat" – the famous saying of the Greek ancient physician and doctor Hippocrates. Its sentence gives an understanding of why even gastronomic practices had a critical case on the territories of Eastern Europe occupied by Soviet Russia. Destroy national identity in all its forms. Intimidate the population and subdue their will through the famine. That was one of the aiming tasks of the totalitarian system.

            Galician cuisine, which is the object of our study, has many differences in each social groups. Every of it’s had peculiarities under the influence of certain circumstances, took and gave something unique. The cuisine of the Galician aristocrats from the end of 19th and the first half of 20th centuries remains the least known for the Ukrainian’s today. We analyzed the peculiarities of their gastronomic preferences through the documents of the archive of the Polish princely family of Lubomirski.

            We used anthropological, historical, and cultural methods during the study. For the first time, we introduced to scientific circulation new materials related to the lives of Andrzej and Eleonor Lubomirski in 1907–1912. Studying this issue will help to improve our knowledge of the gastronomic practices of Galician aristocrats and to learn more about their social environment, political situation. Better understand the changes that took place in Galicia before the First Great War.

References

Boniecki, A. і Reiski, A. (1912). Herbarz polski. Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 15. Warszawa, Polska.

Braichenko, O. (2018). Kukharski knyhy pochatku ХХ st. yak dzherelo doslidzhennia hastronomichnoi kultury ukraintsiv. Ukrainoznavstvo, 1(66), 30-41. https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(66).2018.132667

Cholewianka-Kruszyńska, A. (2002). Biały karnawał. w: Karnawał w dworach i pałacach. Wiadomości Ziemiańskie, (12), 8-9.

Czerniecki, S. (2010). W J. Dumanowski i M. Spychaj (Red.) Compendium ferculorum albo zebranie potraw. Seria: Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne. T. I. Warszawa, Polska: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Czuma, M. і Mazan, L. (2013). Austriackie gadanie czyli encyklopedia Galicyjska. Kraków, Polska: Anabasis.

Dumanowski, J. і Jankowski, R. (2011) Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelkich potraw, pieczenia chleba i inne sekrety gospodarskie i kuchenne. Seria: Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne. T. 2. Warszawa, Polska: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dumanowski, J. і Kasprzyk-Chevriaux, M. (2019). Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej. Sękowa, Polska: Wydawnictwo Czarne.

Dział ekonomiczny (1906, Grudnia 10). Słowo Polskie, (561), 9.

Figela, B. (2012). Życie i działalność ordynata prszeworskiego Andrzeja Lubomirskiego w latach 1939-1944. Prszyczynek do bibliografii. Prszeworskie Studia Regionalne, (1), 103.

Franko, O. (1929/2019). Praktychna kukhnia. Kharkiv, Ukraina: Folio.

Fras, Z. (1999). Galicja. Wrocław, Polska: Wydawn. Dolnośląskie.

Gazeta Lwowska (1905), (32), 11. https://doi.org/10.1002/bbpc.19050110118

Hrabar, M. (2014). Sposib zhyttia velykykh zemlevlasnykiv u Skhidnii Halychyni v druhii polovyni ХIХ - na pochatku ХХ st. (na prykladi rodyny Liantskoronskykh). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka: Seriia "Istoriia", (1), 124-125.

Jędzejewski, S. (2018). Jeszcze jedna bombka eksportowego. Piwo we Lwowie 1840-1939. Kraków, Polska: Wysoki Zamek.

Kochmańska, W. (2017). Krauz Maria Wokół biesiadnego stołu - nazwy potraw w menu biesiadnym. Biesiada i stół w języku i kulturze. W Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura. Wrocław, Polska: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Kost, B. (2013). Lwowskie Końskie Narodowe. Kurjer Galicyjski, 10 (182).

Król-Mazur, R. M. (2016). Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku. RES HISTORICA, (42), 192. https://doi.org/10.17951/rh.2016.42.183-219

Nikolenko, V. (2015). Hastronomichna kultura v protsesakh formuvannia hromadianskoi identychnosti: teoretychnyi ohliad problemy. Hrani, 18 (7), 46-52. https://doi.org/10.15421/1715134

Orłowicz, M. (1919). Ilustrowany prszewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Sląsku Cieszyńskim. Lwów; Sklad Głowny "Ksiaznica Polska".

Rausz M. (2006). Przewodniki po Lwowie i okolicy (1850-1939). Kraków, Polska: Akademia Pedagogiczna.

Rody magnackie Rzeczypospolitej (2009). Warszawa, Polska: PWN.

Rodzina, herbarz szlachty polkiej (1912). T. IX. Warszawa, Polska.

Schnur-Pepłowski, S. (1896). Obrazy z przeszłości Galicji i Krakowa (1772-1858). Lwów: Gubrynowicza i Schmidta.

Sereda, O. (2004). Ruski baly. Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys "I", (36). Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/n36-1texts/sereda.htm.

Szymanderska H. (2014). Kuchnia polska. Potrawy regionalne, świat książki, Warszawa, Polska.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi (TsDIAU u Lvovi), f. 835, spr. 1396-1403, 1411-1415, 1419, 1424.

Tsvek, D. (1960/2013). Solodke pechyvo. Lviv, Ukraina: Vydavnytstvo Staroho Leva.

Tyrowicz, М. і Zdrada, J. (1973). Polski Słownik Biograficzny, Т. XVIII. Warszawa, Polska.

Vasianovych, O. (2008). Tradytsiino-pobutova kultura halytskoi dribnoi shliakhty ХIХ - pochatku ХХ st. u tvorchosti Andriia Chaikovskoho. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, (5), 99-105.

Zaklynska, O. (1928/2017). Nova kukhnia vitaminova, Bohuslav, Ukraina: Bohuslavknyha.

Żakowicz, A. (Red.) (2004). Dawna fotografia lwowska 1839-1939. Lwów, Ukraina: Centrum Europy.

Zaprutko-Janicka A. (2017). Dwudziestolecie od kuchni. Kulinarna historia przedwojennej Polski. Kraków, Polska: Znak Horyzont.

Published

2019-11-25

How to Cite

Lylo, I. (2019). SOME QUESTION ABOUT THE CUISINE OF GALICIAN ARYSTOCRATES. MENU’S OF THE LUBOMIRSKI PRINCELY FAMILY (1907–1912). City History, Culture, Society, (7), 109–118. https://doi.org/10.15407/mics2019.07.109